Kontoret har semesterstängt v. 28-31.
Servicekontoret har öppet för brådskande ärenden tel. 031-772 4937

Tisdag den 26 juli 2016 runt kl. 11:30 inträffade en vattenläcka i Vasa 2-3. En entreprenör som arbetade med solskyddsgardiner i anslutning till tak skadade ett matarrör till sprinkler varpå vatten forsade ut under ca 20 minuter. Vattenskadorna är omfattande och har runnit genom bjälklaget från entréplan till bottenplan. Vattenläckan har drabbat hyresgästerna Fysikaliska leksaker, Mistra Urban Future ett arkiv i bottenplan samt fläktrum och serverrum. Chalmersfastigheter har kopplat in saneringsfirmor samt kontaktat försäkringsbolaget. Vid frågor kontakta Chalmersfastigheters driftjour på tfn. 031 - 772 62 62
Vi driver utvecklingen av hållbara och attraktiva campus på Chalmers.

Läs mer   Felanmälan

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt.

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

CF_ANS_400x400_Akademi.png

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

CF_ANS_400x400_Naringsliv.png

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

CF_ANS_400x400_Samhalle.png

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Vad sägs om att driva företag i en innovativ kunskapsmiljö?

Några innovativa exempel.

I skärningspunkten mellan vetenskap, näringsliv och samhälle uppstår nya idéer. När vi genomför ny- eller ombyggnadsprojekt är ambitionen att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är alltid att ge Chalmers förutsättningar att nå sitt mål – att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet.