Vi driver utvecklingen av hållbara och attraktiva campus på Chalmers.

Läs mer   Felanmälan

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt.

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

CF_ANS_400x400_Akademi.png

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

CF_ANS_400x400_Naringsliv.png

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

CF_ANS_400x400_Samhalle.png

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Vad sägs om att driva företag i en innovativ kunskapsmiljö?

Några innovativa exempel.

I skärningspunkten mellan vetenskap, näringsliv och samhälle uppstår nya idéer. När vi genomför ny- eller ombyggnadsprojekt är ambitionen att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är alltid att ge Chalmers förutsättningar att nå sitt mål – att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet.

Inifrån Chalmersfastigheter.

Vi på Chalmersfastigheter arbetar och lever mitt i utvecklingens centrum. Det är en fantastisk och ovanlig miljö, där vetenskap, företagande och samhällsfrågor blandas till en spännande helhet. Självklart vill vi gärna dela med oss av både stort och smått, nytt och intressant infrån vår värld…

Drift-/Energi-/Fastighetstekniker sökes

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se eller följ oss på Linkedin.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare två medarbetare.

Brandlarm i Johanneberg Sience park (svarta huset)

 

Vattenläcka i Vasa området

 
På grund av akut vattenläcka kommer vattnet stundals att vara avstängt i Vasaområdet under hela tisdagen den 31 maj.De som blir berörda är:ChaboVasa området dvs Vasa 1-15För frågor kontakta Bobo Lundgren031- 772 62 14

Byte av solskydd

 
Byte av solskydd i lanterniner.
 

Ditt campus idag och imorgon!

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

Cykel garagen på Lindholmen

 
I dag börjar HTE Garden att schakta för de nya cykel garagen på Lindholmen
 

Chalmersfastigheters nybyggda hus Johanneberg Science Park vinner Glaspriset 2016!