Vi driver utvecklingen av hållbara och attraktiva campus på Chalmers.

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt.

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Chalmersfastigheter AB, Gibraltargatan 1A, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Några innovativa exempel.

I skärningspunkten mellan vetenskap, näringsliv och samhälle uppstår nya idéer. När vi genomför ny- eller ombyggnadsprojekt är ambitionen att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är alltid att ge Chalmers förutsättningar att nå sitt mål – att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet.

 

Kuggen

Kuggen är Chalmers välkända landmärke på campus Lindholmen. Den byggdes för att fungera som en mötesplats över företags- och vetenskapsgränser för innovations- och teknikklustrets aktörer på Lindholmen. Kuggen har fått högsta möjliga miljöklassificering (Guld) och internationella omnämnanden för sin karaktäristiska arkitektur.
 

ElectriCity

ElectriCity är ett testprojekt med eldrivna bussar som trafikerar sträckan mellan Chalmers bägge campus. I projektet samarbetar industri, forskning och samhälle med att utveckla morgondagens hållbara kollektivtrafik: ljudlösa bussar som drivs med förnybar el och hämtar passagerare på hållplatser inomhus.
 

Centrala Lindholmen

Campus Lindholmen växer! Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt.

Inifrån Chalmersfastigheter.

Vi på Chalmersfastigheter arbetar och lever mitt i utvecklingens centrum. Det är en fantastisk och ovanlig miljö, där vetenskap, företagande och samhällsfrågor blandas till en spännande helhet. Självklart vill vi gärna dela med oss av både stort och smått, nytt och intressant infrån vår värld…

Chalmersfastigheter söker Controller med IT-intresse

 
 

Parallella uppdrag -Centrala Lindholmen

Nicklas Arfvidsson ny vd för Chalmersfastigheter

 
Nicklas Arfvidsson blir ny vd för Chalmersfastigheter AB. Han tillträder sin tjänst 1 januari 2017.

Byggprojektledare till Chalmersfastigheter

 
Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se
 

Johanneberg Science Park nominerade i Design S

Förändring av Vera Sandbergs Allé

 
Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3(Vera Sandbergs Allé) att påbörjas. Den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

Drift-/Energi-/Fastighetstekniker sökes

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se eller följ oss på Linkedin.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare två medarbetare.

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.