Fastighetsbolaget för dig som vill höra det senaste skvallret om supramolekyler och nanoplasma.

Läs mer   Felanmälan

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt.

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

CF_ANS_400x400_Akademi.png

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

CF_ANS_400x400_Naringsliv.png

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

CF_ANS_400x400_Samhalle.png

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Vad sägs om att driva företag i en innovativ kunskapsmiljö?

Några innovativa exempel.

I skärningspunkten mellan vetenskap, näringsliv och samhälle uppstår nya idéer. När vi genomför ny- eller ombyggnadsprojekt är ambitionen att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är alltid att ge Chalmers förutsättningar att nå sitt mål – att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet.

Inifrån Chalmersfastigheter.

Vi på Chalmersfastigheter arbetar och lever mitt i utvecklingens centrum. Det är en fantastisk och ovanlig miljö, där vetenskap, företagande och samhällsfrågor blandas till en spännande helhet. Självklart vill vi gärna dela med oss av både stort och smått, nytt och intressant infrån vår värld…

 

Ditt dampus idag och imorgon!

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

Cykel garagen på Lindholmen

 
I dag börjar HTE Garden att schakta för de nya cykel garagen på Lindholmen
 

Chalmersfastigheters nybyggda hus Johanneberg Science Park vinner Glaspriset 2016!

Sven-Erik Adolfsson skriver ledare hos CMB

 

Nu söker vi drifttekniker!

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på chalmersfastigheter.se eller följ oss på LinkedIn.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare en medarbetare.DriftteknikerTillsammans med en kundansvarig och en fastighetsansvarig ingår du i det fasta kundteamet som har det drift- och sköteseltekniska ansvaret för fastigheterna inom teamets område. Du skall med kundfokus ansvara för drift, skötsel och felavhjälpning samt service. Mindre åtgärder genomför du själv, vid större åtgärder tar du hjälp av entreprenörer och sköter då kontakterna med dessa.Du bör minst ha en driftteknikerutbildning eller motsvarande, samt några års arbetslivserfarenhet. En lång kvalificerad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan kompensera en kortare eller alternativ utbildning. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med kundrelationer och är van att tänka serviceinriktat. Vi vill att du har en bred kunskap men uppskattar om du också har fördjupade kunskaper inom något relevant område, där du gärna har någon certifiering eller behörighet. Vi fäster stor vikt vid din sociala och kommunikativa förmåga. Du tycker om att arbeta med människor och upplevs som tydlig, positiv och serviceinriktad. För att möta våra kunder och ansvara för tekniskt avancerade byggnader måste du vara intresserad av att lära nytt samtidigt som du också tycker om att själv lösa praktiska vardagsproblem.Missa inte chansen att få arbeta tillsammans med människor i en kreativ och spännande miljö!För mer information, kontakta gärna Sven Jellbo på Matcha Ledarskap, 0705 29 98 24.Din ansökan skickar du senast 7 maj till sven@matchaledarskap.seInledande intervjuer sker 24 maj. Kallelse sker senast veckan innan.

Gasläcka i Kemihuset på Chalmers

 
Det är en gasläcka i Kemihuset och räddningstjänsten är på plats. Vi evakuerar huset omgående och personalen är på väg ut och vi inväntar Göteborgenergi gasjour.Vi håller er uppdaterade här under dagen.

Byggstart för Chalmers Samhällsbyggnad på Campus Johanneberg

 
Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forsking inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.