Vi driver utvecklingen av hållbara och attraktiva campus på Chalmers.

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt.

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Chalmersfastigheter AB, Aschebergsgatan 44, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Några innovativa exempel.

I skärningspunkten mellan vetenskap, näringsliv och samhälle uppstår nya idéer. När vi genomför ny- eller ombyggnadsprojekt är ambitionen att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är alltid att ge Chalmers förutsättningar att nå sitt mål – att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet.

 

Kuggen

Kuggen är Chalmers välkända landmärke på campus Lindholmen. Den byggdes för att fungera som en mötesplats över företags- och vetenskapsgränser för innovations- och teknikklustrets aktörer på Lindholmen. Kuggen har fått högsta möjliga miljöklassificering (Guld) och internationella omnämnanden för sin karaktäristiska arkitektur.
 

ElectriCity

ElectriCity är ett testprojekt med eldrivna bussar som trafikerar sträckan mellan Chalmers bägge campus. I projektet samarbetar industri, forskning och samhälle med att utveckla morgondagens hållbara kollektivtrafik: ljudlösa bussar som drivs med förnybar el och hämtar passagerare på hållplatser inomhus.
 

Centrala Lindholmen

Campus Lindholmen växer! Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt.