Så jobbar vi med hållbarhet

Som Chalmers eget fastighetsbolag lever vi i utvecklingens framkant. Vi är en viktig del i att förverkliga högskolans vision om en hållbar framtid. Allt vi gör har därför en tydlig riktning mot att skapa hållbara campus.

”Chalmers – För en hållbar framtid”

Chalmers vision ”Chalmers – för en hållbar framtid ” har gett oss en rejäl utmaning. Vår vardag har en påtaglig hållbarhetsprägel och hållbarhetsengagemanget är en mycket viktig och prioriterad del i vår verksamhet. Allt vi gör, alla beslut vi tar, har en tydlig riktning mot att skapa hållbara campus och bidra till att Chalmers kan fungera som en inspirationskälla för andra.

Hållbara mötesplatser med global attraktionskraft

Genom att tänka och besluta i de tre hållbarhetsperspektiven – ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart – och med en tydlig ambition om att ligga i den absoluta framkanten av utvecklingen – hittar vi nya idéer och tekniker vad gäller mötesplatser, grönt byggande och minskad energianvändning. Målet är att göra Chalmers campus till hållbara mötesplatser med global attraktionskraft.

Hållbarhetspolicyn och Energipolicyn vägleder

Vår hållbarhetspolicy är “Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling och förvaltning för en hållbar framtid”. För oss är det viktigt att tydligt visa vad vi menar med hållbarhet för vår omvärld. Därför är vi måna om att kommunicera hur och på vilket sätt vi agerar för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Energipolicyn ansluter till vår hållbarhetspolicy och är ett komplement som förtydligar vårt arbete med energirelaterade frågor.

Så är hållbarhetsarbetet organiserat

På Chalmersfastigheter driver alla medarbetare hållbarhetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vår hållbarhetschef leder arbetet och samarbetar med Chalmers tekniska högskola och andra samarbetspartner. Kopplingen till Chalmers påverkar även vår roll som fastighetsägare. Det är en av orsakerna till att vi idag ligger långt framme på hållbarhetsområdet.

Ledningssystemets omfattning

Chalmersfastigheters ledningssystem är certifierat sedan 2007 enligt miljöstandarden ISO14001. Inom kvalitetsledning används SIQ-modellen.

Chalmersfastigheters produkter och tjänster är fastighetsutrymmen att hyra inklusive planering, service, förvaltning, fastighetsutveckling och hållbarhetsutveckling i de ägda fastigheterna inom två campus; Johanneberg och Lindholmen. Verksamhetsiden är att skapa nytta för Chalmers verksamhet.

Fysisk omfattning

Ledningssystemet omfattar hantering av de fastigheter vi förvaltar inom Campus Johanneberg och Campus Lindholmen alla dessa belägna inom Göteborgs kommun. Chalmersfastigheter förvaltar även de byggnader som tillhör Råö observatorium beläget på Onsala-halvön söder om Göteborg.

Organisatorisk omfattning

Ledningssystemets omfattning i organisatorisk bemärkelse omfattar hela vår organisation med 32 anställda (2016) inklusive leverantörs- och kundrelationer. Omfattningen gäller ej Chalmersfastigheter dotterbolag (inga anställda).

Processperspektiv

Ledningssystemet omfattar ledningsprocessen Leda, Styra och Kommunicera, huvudprocesserna Vårda och Utveckla Värden och Vårda Kund. Stödprocesser är Ekonomi och administration, Controlling, IT, HR, Kvalitet-Miljö-Arbetsmiljö samt Avtal och juridik