Övergripande

Våra övergripande ställningstaganden.

Vi har tagit ställning. Och vi vet exakt vart vi är på väg. Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för en hållbar framtid.


Med hållbarhetspolicyn som ledstjärna

En policy förpliktigar. Kräver handling och aktiviteter. En policy ska utmana, men inte vara omöjlig att leva upp till. Vi ska leva som Chalmers lär och vara ett föredöme i branschen, både i Sverige och utomlands. I vårt arbete fungerar vår hållbarhetspolicy som en ledstjärna.

Det innebär övergripande att:

  • Alla beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras på bekostnad av en annan
  • Vi medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling som relaterar till vår verksamhet
  • Vi skapar förutsättningar för våra kunder och leverantörer att agera hållbart

Ladda ner Chalmersfastigheters Hållbarhetspolicy

Ladda ner Chalmersfastigheter Energipolicy

Chalmersfastigheter AB, Aschebergsgatan 44, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00