Social hållbarhet - Så jobbar vi

Att skapa attraktiva och inspirerande mötesplatser är en viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete. Det är en av de beståndsdelar som gör att ett campus inte bara är ett område med en rad byggnader, utan en levande plats med människor som inspirera varandra till bättre prestationer och relationer.

Chalmers som en del av samhället

Chalmers campus ska vara öppna och till för alla, inte bara för de som studerar, arbetar eller bor där. Vi vill ha tydliga kopplingar till stadsmiljöerna i omgivningarna, samutnyttja service och kulturutbud och göra campus, akademin och staden till ett sammanhang.

Därför arbetar vi målmedvetet med staden och andra aktörer för att åstadkomma detta, exempelvis genom detaljplanearbete för att möjliggöra fler student- och forskarbostäder och lokaler för service och näringsliv på campus Johanneberg.

Vi för dialog med aktörer som kan utveckla samverkan med Chalmers och andra parter på Lindholmen, där vi kan möjliggöra etableringar genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler och kontakter med andra fastighetsägare.

Tydliga stråk och fler mötesplatser

Vi arbetar för att skapa stråk som ger liv och puls, med platser för spontana möten och samvaro på campus. Ambitionen är att skapa många attraktiva mötesplatser på campus för att ge människor från Chalmers, näringsliv och andra delar av samhället möjlighet att träffas, nätverka och utvecklas.

På campus Lindholmen vidareutvecklar vi Kuggen tillsammans med Chalmers Bibliotek, för att skapa en modern och tillgänglig infoteksmiljö.


Samverkansmiljöer som möjliggör innovation

Vi vill skapa innovativa miljöer där människor trivs och vill vara. Det är genom möten mellan människor som kunskap, idéer och nätverk, som når långt utanför universitetsvärlden, skapas.

Därför har vi utformat våra nya byggnader Johanneberg Science Park för att stimulera just möten. Byggnaderna innehåller, förutom kontorsytor och projektarbetsytor, restaurang, mötes¬ och konferensmiljöer som bjuder in till samverkan och samarbeten. Ett exempel är det gemensamma ”vardagsrummet” i cafét, där alla hyresgäster fikar, pratar, möts och nätverkar, istället för att var och en har ett eget fikarum. Ett bra exempel på samutnyttjande av resurser, samtidigt som mötena kan ge oväntade effekter och utveckla samarbeten!

Vi stödjer också studentprojekt och evenemang som ger möjlighet till möten och umgänge på campus utanför studierna. Till exempel har vi möjliggjort att studentföreningar kan etablera en mindre odlingslott, vi stödjer cykelbytardagar mm.

På Campus Johanneberg och Lindholmen finns bikupor med ca 60 000 hyresgäster som alla är randiga, gulsvarta och hårt arbetande. Under året har våra bin varit mycket flitiga och producerat massor av honung. Vi gör detta för att bidra till ett hållbart ekosystem, och för att sprida medvetenhet om hur viktiga bin är för vår miljö.

Ökad trygghet

På våra campus gör vi regelbundna kvällsvandringar. Dels för att se var vi behöver förbättra säkerhet och trygghet, dels för att se hur våra byggnader fungerar under kvällar och nätter för att hitta möjligheter till energieffektivisering.