Det är lite speciellt att ha en av världens mest drivna tekniska högskolor som kund

Chalmers tekniska högskola har enormt höga ambitioner. Deras mål är att vara ett utåtriktat tekniskt universitet, med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd forskning och utbildning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

Vårt mål på Chalmersfastigheter är att hjälpa Chalmers att uppnå sitt mål. Om alla studenter, forskare och medarbetare ska kunna lyckas skapa innovation i världsklass, behöver de finnas i miljöer som både fungerar och stimulerar. Ju bättre mötesplatser och kreativa innovationsplatser vi kan skapa, desto större förutsättningar för att Chalmers ska lyckas.

Ovanliga verksamheter, behöver ovanliga miljöer.
Mycket av den verksamhet som pågår på Chalmers campus, är minst sagt ovanliga. Från gigantiskt stort till mikroskopiskt smått. Labb och försökshallar. Sällsynt dyr, ovanlig och känslig teknik. Föreläsningssalar, mötesplatser och kontorsfaciliteter.

Allt på Chalmers tekniska högskola finns där av en enda orsak – att ge så goda förutsättningar som möjligt för skapandet av innovationer som gör vår framtid bättre och hållbarare.

Det här är vårt jobb.
Vårt jobb på Chalmersfastigheter handlar inte bara om att pyssla om byggnader av tegel och cement. Det viktigaste är att lyssna, förstå och skapa förutsättningar för att Chalmers ska uppnå sina visioner och mål.

Enkelt är det inte. Chalmers är en kund som är ovanligt krävande och ovanligt stimulerande på samma gång. Vi ställs hela tiden i situationer där vi måste tänka i nya, annorlunda banor. Visst tar det extra tid. Men det gör också att vi skaffar oss kunskaper och erfarenheter som inget annat fastighetsbolag har. De väldigt speciella kravställningarna gör oss helt enkelt bara skickligare och skickligare.

Vad innebär det i praktiken?

När vi till exempel ska rekrytera en drifttekniker, letar vi inte bara efter någon som kan tekniken och vet hur man minimerar kostnader för värme och kyla. Den drifttekniker som vi söker ska också hjälpa till att lösa klimatfrågan, utrota virus och utveckla framtidens nya material.

Från världsrymden…
Vi på Chalmersfastigheter har lite andra saker att brottas med jämfört med en vanlig fastighetsvärd. Ett rymdobservatorium. Mängder av laboratorier, verkstäder, försökshallar. Aulor och föreläsningssalar. Extremt dyrbar och känslig teknik som ibland kräver dygnet-runt-bevakning. Att ta hand om det, att se till att allt det fungerar ställer lite annorlunda krav, jämfört med att ta hand om ett vanligt kontorshus i centrum. Här får drifttekniker och förvaltare ha lite andra kunskaper med sig i ryggsäcken för att allt ska fungera.

…via loungen…
Om Chalmers tekniska högskola ska ha en möjlighet att uppnå sina skyhögt satta mål måste de få rätt förutsättningar. När man studerat framgångsrika innovationsmiljöer blir det tydligt att mötesplatserna är de mest betydelsefulla för resultaten. Att människor med olika erfarenheter och kompetenser träffas, trängs och spontant börjar byta tankar betyder mycket mer än storlek på resurser och anslag. Att skapa dessa mötesplatser är vårt jobb. Och ju fler och bättre mötesplatser vi lyckas skapa, desto bättre kommer det att gå för Chalmers alla lärare, forskare och studenter (all forskning pekar på det).

…till ventilationen.
Det är i detaljerna det sitter. Därför är vår inställning att allt måste fungera alltid. För på ett sätt har vi faktiskt Chalmers framtid i våra händer. Inte så att vi kan göra någon annans jobb – men vi kan definitivt förstöra det om vi prioriterar fel. Tänk dig själv: du sitter och filar på en algoritm som kan utrota något dödligt virus. Det känns i hela kroppen att du är lösningen på spåret. Då, med ett högljutt skrik, börjar ventilationen gnissla. Eller så blir rummet plötsligt iskallt, för att en packning sprack i värmecentralen. Eller så körde grävmaskinen utanför av en kabel så din dator slocknade... Är det något vi inte vill ha på vårt samvete, så är det att ha orsakat frånvaron av ett Nobelpris. Det sitter i detaljerna.

Läs mer om Akademi