Chalmers. Kanske Sveriges bästa plats för att driva företag

Chalmers är inte bara en plats där det finns en teknisk högskola. På de två campusen finns också mängder av innovationsinriktade företag som ser konkurrensfördelar i att finnas närmare kunskapen och i centrum av utvecklingen. I den här miljön får företaget ett kreativt och inspirerande sammanhang, fyllt av möten mellan forskare, studenter och näringsliv. En miljö där allt har ett enda syfte: innovation.

Affärsnytta genom innovation.
Att ha ett företag på något av Chalmers campus ger en unik fysisk närhet till akademin och möjlighet att bygga nätverk som skapar affärsnytta och synergieffekter. Här finns både stora, globala företag och små innovationsföretag. Science Parkerna Johanneberg och Lindholmen är två plattformar som underlättar mötet mellan akademi och näringsliv och bland annat driver samverkansprojekt för att stärka företags innovationskraft, för att i förlängningen skapa tillväxtökningar.

Small, Medium och Large. På samma gång.
Det finns ingen mallstorlek för de företag som finns på våra campus. Här är det lika vanligt med nystartade företag med en handfull medarbetare, som medelstora tillväxtföretag och innovationsberoende koncerner med världen som marknad och arbetsplats.

Större mix i kunskapsbredden.De företag som söker närhet till något av Chalmers campus gör det för att delta i innovationernas och kreationernas händelsecentrum. Här finns bredden, de olika kompetenserna, bakgrunderna och den spännande koncentrationen av forskare, studenter och konkurrenter. Här finns sammanhangen och mötesplatserna för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och skapa bättre affärer. Kort sagt – här finns företagsmiljön som kan göra det omöjliga möjligt.

Science möter business X 2
Våra två campus är också arenor för möten mellan företag och akademi.

På Campus Johanneberg finns 140 företag och organisationer som framförallt söker närhet till forskningen och styrkeområdenas verksamhet. Och det finns flera möjligheter. Dels kan ett företag hyra sina lokaler av oss på Chalmersfastigheter. Dels kan man etablera sig genom Johanneberg Science Park eller Chalmers Innovation som är Chalmers inkubatorsverksamhet.

Campus Lindholmen präglas framför allt av närheten till innovationsklustret på Älvstranden med över 350 företag, institut och forskningscentra. Här har Chalmers tekniska högskola etablerat IT-universitetet och Sjöfartshögskolan. Ett viktigt nav på området är Lindholmen Science Park med sitt nätverksskapande ”Open Area”. På Lindholmen kan du skaffa lokal och kontor genom oss, via Lindholmen Science Park eller Älvstrandens Utvecklings AB.

Konferens eller event?
Flexibilitet är en av de stora fördelarna med att finnas på ett av Chalmers campus. Här finns både lokalerna och organisationen som kan hjälpa er att arrangera konferenser, workshops, presentationer, mässor, evenemang eller produktlanseringar. På och i direkt anslutning till våra campus finns all tänkbar serviceinriktad infrastruktur ett företag kan behöva.

Vad är Johanneberg Science Park?
Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Campus Johanneberg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

Johanneberg Science Park ägs av grundarna Göteborgs Stad och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Göteborg Energi, HSB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska och White arkitekter.

Länk till Johanneberg Science Park

Vad är Lindholmen Science Park?
Lindholmen Science Park är en internationell företagspark med inriktning mot tre områden: Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem samt Modern media och design. På Lindholmen finns test och utvecklingsmiljöer som stimulerar till samarbete och skapar förutsättningar för tillväxt. Här drivs ett stort antal projekt inom ramen för Test Site Sweden, en neutral mötesplats för gemensamma forskningsprojekt inom Intelligenta Transport System (ITS) på uppdrag av VINNOVA och Security Arena. På Lindholmen samverkar Chalmers, Göteborgs universitet och IT-universitetet med det högteknologiska näringslivet och samhället i olika utvecklingsprojekt. Huvudaktörer i Lindholmen Science Park AB är Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Volvo Group, Ericsson, Volvo Cars, Business Region Göteborg, TeliaSonera, Saab Group, Telenor och Trafikverket.

Länk till Lindholmen Science Park

De 10 största företagen på våra campus

 • Ericsson
 • Volvo
 • IBM
 • Semcon
 • SVT
 • SAAB
 • Telenor
 • Semcon
 • Norconsult
 • Sigma
 • Carmenta

10 forskningsinstitut på våra campus

 • Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
 • IMEGO IVL
 • SP
 • 10 start ups på våra campus
 • Gotmics
 • Hot Disc
 • The Core Company
 • Monotar
 • Wasa Millimeter Wave
 • Tann Enterprise