Campus Johanneberg. Det var här innovationerna började

Campus Johanneberg är det första ”riktiga” campusområdet för Chalmers tekniska högskola. Här finns idag ca 8500 studenter och ett 80-tal kunskapsintensiva företag och organisationer som vill dra nytta av närheten till högskolans möjligheter och samlade kompetens. Här på Campus Johanneberg bedrivs också det mesta av forskningen.

Campusområdet ligger nära Göteborgs centrum, fem minuters promenad från Avenyn. I anslutning till campuset finns dessutom Johanneberg Science Park och inkubatorsverksamheten Chalmers Innovation. På och i anslutning till Campus Johanneberg finns c:a 3500 student- och forskarbostäder.

Historia
1926 flyttade Chalmers tekniska högskola från lokalerna på Storgatan till Johannebergområdet i Landalabergen. Göteborgs stad upplät 96 000 kvadratmeter av sina egendomar Landala och Gibraltar. De äldsta byggnaderna på campus Johanneberg är från 1920-talet.

Sedan dess har campusutvecklingen varit i fokus. De olika epokerna har under årens lopp gett avtryck i en rad olika byggnadstyper och stilar. Det bildar ett synbart bevis på att campuset hela tiden utvecklas för att tillfredsställa de nya behov som skapas med tiden.

Efter en arktitekttävling 1921 uppfördes huset "Origo" som Campus Johannebergs centralbyggnad. Huset är i 20-talsklassicistisk stil, med rött tegel och skiffertak. På östra fasaden finns åtta porträttbyster skulpterade av Johan Ek. Porträttbysterna föreställer svenska fysiker och kemister: Svante Arrhenius, Anders Ångström, Johan Carl Wilcke, Anders Celsius, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Jöns Jacob Berzelius, Alfred Nobel.

Chalmers tekniska högskola
Johanneberg är det största av Chalmers tekniska högskolas campus. Här är de flesta av civilingenjörsprogrammen lokaliserade och här bedrivs också större delen av forskningsverksamheten.

På Campus Johanneberg finns idag ca 8500 studenter samt ca 2000 lärare, administrativ och teknisk personal.

Johanneberg Science Park och Chalmers Innovation
På Campus Johanneberg ligger också Johanneberg Science Park och inkubatorsverksamheten Chalmers Innovation.

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Huvudsyftet med Johanneberg Science Park är att stärka Västsveriges attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

På inkubatorsverksamheten Chalmers Innovation omvandlas teknikidéer till framgångsrika företag. Här arrangeras startup camps, nätverksevenemang, coaching, föreläsningar, start-up-verktyg och mycket mer. Sedan 1999 har mer än 115 företag startats och över 2500 affärsidéer utvärderats. 2011 omsatte företagen sammanlagt 558 miljoner kronor, vilket gör Chalmers Innovation till Sveriges ledande idéinvesterare och affärsutvecklare.

Intressant miljö för företag och organisationer
Utöver den akademiska verksamheten har idag ett 80-tal företag och organisationer lokaliserat sin verksamhet till Campus Johanneberg. Oftast är det kunskapsintensiva företag som ser stora fördelar i att finnas nära den höga koncentration av forskning och kompetens som finns samlad på området.

StudentbostäderPå och i nära anslutning till Campus Johanneberg finns även 3500 student- och forskarbostäder. Ansvariga för dessa är Chalmers Studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studenthem.

Ny del på området 2015
Campus Johannebergs södra del är under stark utveckling. Här uppför Chalmersfastigheter nya byggnader för den samverkansmiljö som finns inom Johanneberg Science Park. Tillsammans med Chalmers kommer både stora och mindre hyresgäster under 2015 att flytta in i de nya miljöerna, som är utformade för att stimulera just samverkan och samarbeten mellan Chalmers, näringsliv och samhälle inom ramen för Chalmers styrkeområden. Byggnaderna tillför området ca 400 nya arbetsplatser