Campus Lindholmen

Campus Lindholmen

På Norra Älvstranden i Göteborg ligger Campus Lindholmen som är ett av Chalmers tekniska högskolas två campusområden. Här ligger bland annat Sjöfartshögskolan och IT-universitetet. På Campus Lindholmen finns också Lindholmen Science Park – en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, Media och ICT, (Informations- och Kommunikationsteknologi).

Göteborgs gamla varvsområde får nytt innehållLindholmen och Norra Älvstranden är ett av de Västsveriges starkaste utvecklingsområden. Sedan 1994 har Chalmers tekniska högskola haft verksamhet på Lindholmen som idag har utvecklats till ett campus där utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag blandas och samspelar med forskare och studenter. Dagligen reser närmare 21 000 människor till området för att arbeta eller studera.

Fruktsam mötesplatsEn förklaring till Campus Lindholmens kraftiga expansionstakt, är funktionen som fruktsam mötesplats mellan Chalmers, näringsliv och staden. Här finns många kontaktytor mellan människor i en karaktärsfull miljö nära vattnet, där boende, arbete, handel, utbildning, forskning, kultur och rekreation blandas och skapar både tillväxt och stimulans för alla parter.

Maritimt kunskapskluster
Två nyckelaktörer i Lindholmens maritima miljö är Chalmers Institution för Sjöfart och marin teknik tillsammans med Sjöfartsverket. Tillsammans med Lindholmen Science Park har Chalmersfastigheter tagit initiativ till att samla fler aktörer inom maritima näringar som exempelvis skeppsbyggnad, marin design och sjöfartsnäring till området.

IT-universitetetIT-­universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT). Verksamheten fokuserar på gränsöverskridande samarbete som involverar flera institutioner och fakulteter för att stimulera till nya tvärvetenskapliga landvinningar och synergieffekter. En grundförutsättning för IT-universitetets verksamhet är ett mycket nära samarbete med företag, organisationer och samhälle.

Kuggen i centrumEn av Lindholmens viktigaste mötesplatser och landmärken är Kuggen, en fastighet som är skapad i syfte skapa samverkan mellan Chalmers tekniska högskola och företag, organisationer och samhälle. Kuggen är ritad av tidigare Chalmersstudenten och arkitekten Gert Wingårdh och är en av få byggnader med miljöklassningen ”Guld”, vilket är den högsta möjliga miljöklassning en byggnad kan tilldelas.

Lindholmen Science ParkLindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och staden tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har Lindholmen Science Park varit en nyckelfaktor i skapandet av framgångsrika samarbeten och innovationer.

Goda exempel på innovation

 

Kuggen

Kuggen är Chalmers välkända landmärke på campus Lindholmen. Den byggdes för att fungera som en mötesplats över företags- och vetenskapsgränser för innovations- och teknikklustrets aktörer på Lindholmen. Kuggen har fått högsta möjliga miljöklassificering (Guld) och internationella omnämnanden för sin karaktäristiska arkitektur.
 

ElectriCity

ElectriCity är ett testprojekt med eldrivna bussar som trafikerar sträckan mellan Chalmers bägge campus. I projektet samarbetar industri, forskning och samhälle med att utveckla morgondagens hållbara kollektivtrafik: ljudlösa bussar som drivs med förnybar el och hämtar passagerare på hållplatser inomhus.
 

Centrala Lindholmen

Campus Lindholmen växer! Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt.

Läs mer om Campus Lindholmen

Chalmersfastigheter AB, Aschebergsgatan 44, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00