Vi har semesterstängt vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på journummer 031-772 4937

Lediga lokaler

Rum för tillväxt.

Tror du liksom vi på miljöer som stimulerar innovation och tillväxt, så har vi lokaler som passar. Du som är intresserad av att etablera din verksamhet här, kan bl a förvänta dig:

  • Ett attraktivt läge
  • Stort inflytande över utformning av lokaler, omgivning och servicenivå
  • Möjlighet att ta del av forskning och utveckling inom hela teknikområdet
  • Kontakt med studenter för idéutbyte och utveckling av produkter/tjänster
  • Tillgång till moderna hörsalar med senaste tekniken
  • Service i form av P-hus, närhet till post, bank, affärer, kollektivtrafik m m

  • Lokaler benämnda "Vasa" är belägna på f d Vasa sjukhusområde med infart från Gibraltargatan eller Aschebergsgatan

    Nuvarande lediga lokaler: