Avslutade projekt

 

Avslutat

Chalmers bibliotek etablerar lärmiljö i Kuggen

Avslutat

Maskin – Datahylla hos PPU

Verksamheten PPU vill uppdatera sina lokaler och Akademiska hus bygger om.

Avslutat

Teknikparken. Ombyggnad för Volvo.

Vår hyresgäst Volvo vill bygga om och uppdatera sina befintliga lokaler samt förtäta.

Avslutat

Elektroniklab på Onsala Rymdobservatorium

Nu bygger vi ut byggnad 25 med hela 130 kvm.

Avslutat

Ny restaurang och Fakultetsvåning i Vasa 8

Hyresavtalet är klart med Chalmers Konferens och Restaurang samt Fakultetsföreningen. Verksamheten som idag finns i Chalmersvillan flyttas.
 

Avslutat

Chalmers bibliotek får ny huvudentré

Avslutat

AGA-fyr

En AGA-fyr kommer att placeras på Campus Lindholmen till minnet av Gustaf Dalén som uppfann fyren i början av 1900-talet. Fyren kommer att placeras vid Diagonalen på väg ut mot Örnen.
 

Avslutat

Johanneberg södra, etapp 1

 

Avslutat

”Fågelberget”

Avslutat

Bistrot

Avslutat

Chalmers Transportcentral

Vi bygger om i Hörsalslängan mitten, del HB, på bottenplan, för att få plats med 2 nya datasalar.

Avslutat

Kuggen Plan 4

Avslutat

M-huset

 

Avslutat

Maskinkvarteret

Avslutat

Mistra Urban Future

Mistra Urban Future kommer att flytta in i Lokaler i Vasa 2–3.

Avslutat

Ny mödravårdscentral

Ny Mödravårdscentral i Vasa Hus 15, Gibraltargatan 1C.

Avslutat

Svea Lindholmen

Chalmers IT-avdelning flyttar från campus Johanneberg till campus Lindholmen.
 

Avslutat

Café Canyon

Avslutat

CHABO – Nybyggnation av studentbostäder

479 studentbostäder uppfördes inom norra delen av campus Johanneberg.
 

Avslutat

Chalmers styrelserum

 

Avslutat

E-LOFAR – Antennanläggning, Råö, Onsala

Avslutat

Energiåtgärder i Vasa Hus 7

I Hus 7 på Vasaområdet genomförs energibesparande åtgärder för att uppnå Greenbuildingklass. Det innebär att energianvändningen för byggnaden minskas med 25%.

Avslutat

Kemi 346 Life Science

 

Avslutat

Kopparbunken

Avslutat

Kuggen

Integration av forskning, utbildning och innovation är den avgörande drivkraften i kunskapssamhället, och där har universiteten en given ledarroll. Kunskapsklustret Lindholmen Science Park är på väg att bli en unik innovationsmiljö med global attraktions- och konkurrenskraft. Nya verksamheter kommer till, nya arbetssätt utvecklas och mötesplatser för kreativitet och samverkan skapas.

Avslutat

Kuggen Plan 5

Avslutat

Kårhusrestaurangen

 

Avslutat

Motorlab M-hus 5

 

Avslutat

Naturvetargården

Avslutat

Nya Studentcentrum

Avslutat

Saga 2

Avslutat

Saga, Plan 1

Serviceavdelningen och Chalmers dataavdelning flyttar ihop på plan 1 i Saga. Västra delen kommer att byggas om till kontor och pausutrymmen för ITS, serviceavdelningen och lokalvården. Detta innebär att all service till studenter har samlats på ett ställe.

Avslutat

Saga, Plan 2

Ombyggnation av Saga, plan 2, Lindholmen. En kvadrant byggs om till kontor åt avdelningen Fartygs arbetsmiljö och säkerhet.

Avslutat

Soliden, Plan 3

Ombyggnad av kontor till effektivare kontor med bättre klimat.

Avslutat

Tillämpad mekanik

Underhålls- och ombyggnadsarbeten på halva plan 2 i M-hus 2.

Avslutat

Tysta läsesalen

Ombyggnation av Tysta läsesalen, Biblioteket Johanneberg. Böckerna försvinner från Tysta läsesalen och datorerna gör sitt intrång. Inredningen kommer att bytas ut och några grupprum ska byggas.

Avslutat

Virtuella Labbet M-Hus 4

Nytt laboratorium för forskning om virtuell produktframtagning.

Avslutat

P-anläggning Johanneberg

Under perioden mars 2014 till sommaren 2015 kommer byggverksamhet att pågå utmed Betongvägen, i slänten mot Engdahlsgatan.
 

Avslutat

Onsala Rymdobservatorium

Avslutat

Nytt Passersystem

Första etappen kommer att innefatta Chalmers Teknikpark samt Vasa Hus 2–3 (Vera Sandbergs Allé 8). Detta kommer att utföras under november och december 2013.

Chalmersfastigheter AB, Gibraltargatan 1A, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00