ElectriCity

Innovativt samarbete som ger hållbarare kollektivtrafik

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i Göteborg med start i juni 2015. Busslinjen trafikerar sträckan mellan Chalmers båda campus; Lindholmen och Johanneberg.

Hållbart samarbeteElectriCity är ett spännande samarbete, där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Resultatet är en helt ny busslinje med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Chalmersfastigheter byggerVi på Chalmersfastigheter har byggt en ny inomhushållplats med laddstation på Campus Lindholmen. Inomhushållplatsen kommer att utgöra en testbädd för forskning och utbildning.

Utsläppsfria och tysta bussarDe tre demonstrationsbussarna drivs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, tysta och helt emissionsfria. Ombord har resenärerna tillgång till ny teknik. Hållplatsen vid Teknikgatan på Lindholmen kommer att vara inomhus. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därför nya möjligheter för planeringen av städer och tätorter. Förutom de tre helt eldrivna demonstrationsbussarna kommer linjen också att trafikeras av ett antal laddhybridbussar som går på el cirka 70% av rutten.

Läs mer relaterade nyheter

Cortègebygget intar Gibraltarvallen

 
Den 7 till 30 april är det på grund av Cortégebygge färre tillgängliga parkeringsplatser på Gibraltarvallen. Ett utmärkt tillfälle för den som har möjlighet att åka kollektivt eller cykla till Chalmers Johanneberg.
 

Chalmersfastigheters nybyggda hus Johanneberg Science Park vinner Glaspriset 2016!

 

Chalmersfastigheter flyttar till ny adress

Byggprojektledare till Chalmersfastigheter

 
Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se

Drift-/Energi-/Fastighetstekniker sökes

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se eller följ oss på Linkedin.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare två medarbetare.

Nicklas Arfvidsson ny vd för Chalmersfastigheter

 
Nicklas Arfvidsson blir ny vd för Chalmersfastigheter AB. Han tillträder sin tjänst 1 januari 2017.

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

Chalmersfastigheter söker Controller med IT-intresse