Kuggen

Chalmers landmärke och mötesplats på Lindholmen

Bakgrund
Historien om Kuggen startade hösten 2007. Den föddes ur en diskussion mellan Chalmers, Lindholmen Science Park, Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling om hur Lindholmen skulle kunna utvecklas ytterligare. Gemensamt konstaterade man att samverkan, ”klustring” är nyckeln till varför Chalmers och så många företag och organisationer valt att etablera sig på Lindholmen. Det fanns ett stort behov av mötesplatser som ger närhet och mänskliga möten över företags- och organisationsgränser. För att möta det behovet skapades byggnaden Kuggen.

Lindholmen valdes som plats
Valet av plats var i det närmaste lika självklart. Den kretskortsmönstrade Lindholmsplatsen upplevdes som stort och avgränsande. Genom att här placera mötesplatsen, och skjuta ut gångbroar från andra våningen som sammanbinder den nya byggnaden med de existerande kringliggande, skapades ett symboliskt och fysiskt sammanhang mellan Chalmers Campus Lindholmen och Lindholmen Science Parks huvudbyggnad.

Kuggen tar form
Ett koncept för hur byggnaden skulle kunna se ut togs fram och i november 2009 startade byggarbetet på Lindholmsplatsen. I mars 2010 kunde Chalmers rektor Karin Markides tillsammans med Göteborgs kommunstyrelses ordförande Anneli Hulthén och Lindholmen Science Parks ordförande Hasse Johansson föreviga sina handavtryck i Kuggens betong.

Kreativ utformning ska sprida glädje
Ett av målen med Kuggen var att skapa en byggnad med tydlig karaktär, som kan skapa glädje och stolthet och bli en symbol för Chalmers, Lindholmen och Göteborgs stad.

Det mest iögonfallande med byggnaden, som har ritats av Wingårdh arkitektkontor, är den runda formen, de glada färgerna och att varje våningsplan har utformats som ett liggande kugghjul (därav namnet Kuggen). Fem sådana kugghjul ligger staplade ovanpå varandra. Kuggen består av 190 kuggar, där en kugge motsvarar en kontorsmodul.

Utformning som ger bra inneklimat
Byggnaden växer med höjden. De översta våningsplanen är större än de nedre. Genom att ”förskjuta” byggnaden, kragar den ut åt söder. På så sätt skuggar den sig själv vilket ger ett bra inneklimat. Översta våningsplanen skuggas av en mobil skärm, som följer med solens rörelse runt huset. Fönstren är triangulära med spetsen nedåt, vilket ger ett ljusinsläpp långt in i byggnaden i förhållande till glasytan.

Hyresgästerna kan välja mellan att sitta i landskap eller i egna kontor. Utformning och systemval har gjorts med största möjliga flexibilitet för att den ska passa även i framtida omställningar av lokalerna. Installationerna är förberedda för att dela upp byggnaden i rum på många olika sätt.

Hållbar byggnad som fått guld
Med Chalmers vision – ”för en hållbar framtid” var det självklart att ge Kuggen en tydlig hållbarhetsprofil. Både design och system har valts för att skapa en så effektiv, social och miljöriktig byggnad som möjligt, vilket inte minst har påverkat Kuggens form.

Efter två års drift fick Kuggen miljöklassificeringen ”Guld”, vilket är den högsta möjliga miljöklassningen en byggnad kan få. Verifieringen är ett kvitto på att byggnaden ligger inom planerad energianvändning. Kunskaperna från Kuggen och arbetet att skaffa högsta möjliga miljöklassificering är till stor nytta i bolagets övriga verksamhet.

Minimal energianvändning
Ett mål var att byggnadens energianvändning väsentligt skulle underskrida Boverkets krav om maximalt 100 kWh/m² och år. Därför har Kuggen försetts med anpassad ventilation, anpassad belysning och interaktiva system för värme och kyla. Tillsammans med solpaneler på taket som bidrar till 50% av varmvattenuppvärmningen bli energiåtgången låg. Beräkningar ger att energianvändningen kommer att bli 55 kWh/m² och år.

Hyresgästerna i Kuggen
Kuggens hyresgäster är en blandning av verksamheter som tillför spännande perspektiv, till exempel CPE (Chalmers Professional Education), Institutionen för tillämpad IT på Chalmers/GU som bedriver forskning, utveckling och utbildning inom bl a visualiseringsteknik, Chalmers rektorskansli på Lindholmen och Lindholmen Science Park.

I Kuggens entréplan och källarplan genomförs utställningar, events och andra händelser för att skapa den levande gränsöverskridande mötesplats som Chalmers, Lindholmen Science Park, Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling strävat efter.

Kuggen belönas
Kuggen har fått internationell uppmärksamhet. Vid den stora årliga fastighetsmässan MIPIM i Cannes fick Kuggen i mars 2009 pris i klassen ”sustainable buildings”, som ett av tre bland 300 anmälda.

Vid World Arcitecture Festival i Barcelona i november 2009 fick Kuggen ett hedersomnämnande i klassen "Future Projects: Commercial". Byggnaden har dessutom certifierats av EU:s program för energieffektivt byggande ”GreenBuilding”.

Läs mer relaterade nyheter

 

Parallella uppdrag -Centrala Lindholmen

Förändring av Vera Sandbergs Allé

 
Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3(Vera Sandbergs Allé) att påbörjas. Den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

Byggstart för Chalmers Samhällsbyggnad på Campus Johanneberg

 
Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forsking inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.

Nicklas Arfvidsson ny vd för Chalmersfastigheter

 
Nicklas Arfvidsson blir ny vd för Chalmersfastigheter AB. Han tillträder sin tjänst 1 januari 2017.

Drift-/Energi-/Fastighetstekniker sökes

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se eller följ oss på Linkedin.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare två medarbetare.
 

Chalmersfastigheter flyttar till ny adress

 

Johanneberg Science Park nominerade i Design S

Byggprojektledare till Chalmersfastigheter

 
Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se