Centrala Lindholmen

Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt. När den planerade linbanan är på plats kommer området få ett nytt läge i staden, med goda förbindelser till såväl Järntorget som Lundby/Wieselgrensplatsen.

På uppdrag av Chalmers har därför Chalmersfastigheter tagit sig an utmaningen att i samverkan med Älvstranden utveckling ta fram en plan för hur centrala Lindholmen kan växa och utvecklas, dels för att ge plats för Chalmers expansion, och dels för att möjliggöra för näringslivet runt Lindholmen Science Park att växa och utvecklas.

Förstudien syftar till att ta fram en struktur för området som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förstudien har påbörjats under hösten 2016 med så kallade parallella uppdrag, där fyra arkitektteam arbetar parallellt med att ta fram idéer och förslag till struktur för området.

I början av december kommer teamen att vara klara med sina arbeten. Uppdragsgivarna (Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling) har därefter möjlighet att plocka delar av de olika förslagen och jobba vidare med dessa i den kommande processen. För att sålla ut de bästa idéerna kommer uppdragsgivarna att ta hjälp av bl a representanter från Chalmers och Chalmers studentkår, Lindholmen Science park, Stadsbyggnadskontoret, SDF Lundby och Trafikkontoret.


Se samtliga förslag här nedan

Skarmklipp_COWI.JPG Skarmklipp__lindholmen_livingroom.JPG Skarmklipp_SWMS.JPG Skarmklipp_Liljewall_Inobi.JPG

Läs mer relaterade nyheter

 

Chalmersfastigheters nybyggda hus Johanneberg Science Park vinner Glaspriset 2016!

Drift-/Energi-/Fastighetstekniker sökes

 
Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se eller följ oss på Linkedin.För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi. Vi är idag 6 drifttekniker och söker nu ytterligare två medarbetare.

Cortègebygget intar Gibraltarvallen

 
Den 7 till 30 april är det på grund av Cortégebygge färre tillgängliga parkeringsplatser på Gibraltarvallen. Ett utmärkt tillfälle för den som har möjlighet att åka kollektivt eller cykla till Chalmers Johanneberg.

Byggprojektledare till Chalmersfastigheter

 
Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se
 

Johanneberg Science Park nominerade i Design S

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

NU förbättrar vi området

 
Från den 1 januari 2016 har vi på Chalmersfastigheter AB gett Q-Park förtroendet att ta över parkeringsdriften vid Chalmers.

Byggstart för Chalmers Samhällsbyggnad på Campus Johanneberg

 
Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forsking inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.