Centrala Lindholmen

Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt. När den planerade linbanan är på plats kommer området få ett nytt läge i staden, med goda förbindelser till såväl Järntorget som Lundby/Wieselgrensplatsen.

På uppdrag av Chalmers har därför Chalmersfastigheter tagit sig an utmaningen att i samverkan med Älvstranden utveckling ta fram en plan för hur centrala Lindholmen kan växa och utvecklas, dels för att ge plats för Chalmers expansion, och dels för att möjliggöra för näringslivet runt Lindholmen Science Park att växa och utvecklas.

Förstudien syftar till att ta fram en struktur för området som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förstudien har påbörjats under hösten 2016 med så kallade parallella uppdrag, där fyra arkitektteam arbetar parallellt med att ta fram idéer och förslag till struktur för området.

I början av december kommer teamen att vara klara med sina arbeten. Uppdragsgivarna (Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling) har därefter möjlighet att plocka delar av de olika förslagen och jobba vidare med dessa i den kommande processen. För att sålla ut de bästa idéerna kommer uppdragsgivarna att ta hjälp av bl a representanter från Chalmers och Chalmers studentkår, Lindholmen Science park, Stadsbyggnadskontoret, SDF Lundby och Trafikkontoret.


Se samtliga förslag här nedan

Skarmklipp_COWI.JPG Skarmklipp__lindholmen_livingroom.JPG Skarmklipp_SWMS.JPG Skarmklipp_Liljewall_Inobi.JPG

Läs mer relaterade nyheter

Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

 
Samarbetar för en hållbar framtid.Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning! Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.
 

Drifttekniker sökes

 

Chalmersfastigheters nybyggda hus Johanneberg Science Park vinner Glaspriset 2016!

Byggstart för Chalmers Samhällsbyggnad på Campus Johanneberg

 
Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forsking inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.
 

Johanneberg Science Park nominerade i Design S

Nicklas Arfvidsson ny vd för Chalmersfastigheter

 
Nicklas Arfvidsson blir ny vd för Chalmersfastigheter AB. Han tillträder sin tjänst 1 januari 2017.

Förändring av Vera Sandbergs Allé

 
Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3(Vera Sandbergs Allé) att påbörjas. Den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

NU förbättrar vi området

 
Från den 1 januari 2016 har vi på Chalmersfastigheter AB gett Q-Park förtroendet att ta över parkeringsdriften vid Chalmers.