Chalmers Transportcentral

Vi bygger om i Hörsalslängan mitten, del HB, på bottenplan, för att få plats med 2 nya datasalar.

Arbetet har startat och kommer att vara klart i början av maj 2014.
Dessa salar ska ersätta de två som finns idag i HC, södra delen.
Till HC:s bottenplan kommer Chalmers Transportcentral att flytta in före semestern 2014.
Ombyggnad samt nytt skärmtak, markarbeten m m kommer att starta snarast.
Där Transportcentralen finns idag i Bygg & Miljö-huset, ska med tiden byggas ett nytt hus.

Tillbaka till avslutade

OmfattningOmbyggnation för Hörsalslängans mitten del HB på bottenplan för nya Transportcentralen

TidplanInflyttning sommaren 2014

ProjekteringsledningChalmersfastigheter AB

Chalmersfastigheter AB, Gibraltargatan 1A, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00