M-huset

Tillbaka till avslutade

OmfattningI M-hus 3 pågår projektering för 40 grupprum för studenter samt datasal. I M-hus 7 pågår projektering för nya lab för Energiteknik

TidplanProjektering prel. dec. – febr. Byggnation prel. april – augusti

ProjekteringsledningChalmersfastigheter och Akademiska Hus

Chalmersfastigheter AB, Gibraltargatan 1A, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00