Vi har semesterstängt vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på journummer 031-772 4937

M-huset

Tillbaka till avslutade

OmfattningI M-hus 3 pågår projektering för 40 grupprum för studenter samt datasal. I M-hus 7 pågår projektering för nya lab för Energiteknik

TidplanProjektering prel. dec. – febr. Byggnation prel. april – augusti

ProjekteringsledningChalmersfastigheter och Akademiska Hus