Vi har semesterstängt vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på journummer 031-772 4937

Ny mödravårdscentral

Ny Mödravårdscentral i Vasa Hus 15, Gibraltargatan 1C.

Den nya Mödravårdscentralen ska vara klar för inflyttning i slutet av november 2014.
Under augusti och september pågår rivningsarbeten följt av borrningsarbeten.
Etablering av bodar och containrar kommer troligen att ske mellan Vasa Hus 11 och studentbostäderna, CHABO, samt på Kemivägens parkeringar.

Tillbaka till avslutade

OmfattningOmbyggnation för ny Mödravårdscentral

TidplanInflyttning beräknad slutet av november 2014

ProjekteringsledningEntreprenör NCC