Vi har semesterstängt vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på journummer 031-772 4937

Onsala Rymdobservatorium


Tillbaka till avslutade

OmfattningUtredning och ansökan om bygglov för etablering av Tvillingteleskop på Onsala Rymdobservatorium är uppstartat

ProjektledningChalmersfastigheter AB