P-anläggning Johanneberg

Under perioden mars 2014 till sommaren 2015 kommer byggverksamhet att pågå utmed Betongvägen, i slänten mot Engdahlsgatan.

P-anläggningen kommer att innehålla ca 340 parkeringsplatser. Vecka 12 startades etablering av bodar och staket har montertas upp runt arbetsområdet.

För närvarande pågår sprängningsarbeten vid Betongvägen pga schakt för ny vattenledning.

Etableringsområde (rödstreckat)

Tillbaka till avslutade

Omfattning340 P-platser på campus Johanneberg

TidplanKlart sommaren 2015

ArkitektTengbom

ProjekteringsledningAkademiska Hus AB

Chalmersfastigheter AB, Gibraltargatan 1A, 412 96 Göteborg tel 031-772 62 00 epost info@chalmersfastigheter.se Öppettider 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00