Fastigheter & mötesplatser på Chalmersområdet

Vi utvecklar hållbara & inspirerande campus i världsklass.

Vi önskar dig en fin sommar!

Du hittar våra öppettider och info om felanmälan på nedan länk.

Läs mer här

Chalmersfastigheter förvaltar fastigheter och utvecklar mötesplatser att trivas i; ytor som främjar välmående och stimulerar till kreativa möten. Vår uppgift är att erbjuda hållbara och inspirerande campus i världsklass för Chalmers tekniska högskola. Med genomtänkta campusområden vill vi skapa bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan som kommer alla till nytta.

22%
Sänkning av växthusgaser
35
Engagerade medarbetare
30
Fastigheter i vår förvaltning
172k
Förvaltade kvadratmeter

Att vara kund hos Chalmersfastigheter

På Chalmersfastigheter vill vi förenkla vardagen för dig som kund och hyresgäst. Hos oss kan du alltid räkna med god service och hög tillgänglighet. Du kan fokusera på din verksamhet – vi ser till att allt fungerar och tar ansvar för din trivsel.

Ett samlat campus

I ett flerårigt projekt utvecklas Johanneberg till att bli Chalmers samlade campusområde. På campus vill vi erbjuda studenter och medarbetare goda studie- och arbetsmiljöer i bra och ändamålsenliga lokaler. Därmed stärker vi Chalmers som akademiskt framåtsyftande campusuniversitet.