Fastigheter & mötesplatser på Chalmersområdet

Vi utvecklar hållbara & inspirerande campus i världsklass.

Elbilsladdning

Ändrade villkor för elbilsladdning från och med 2 maj.

Läs mer här

Chalmersfastigheter förvaltar fastigheter och utvecklar mötesplatser att trivas i; ytor som främjar välmående och stimulerar till kreativa möten. Vår uppgift är att erbjuda hållbara och inspirerande campus i världsklass för Chalmers tekniska högskola. Med genomtänkta campusområden vill vi skapa bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan som kommer alla till nytta.

22%
Sänkning av växthusgaser
35
Engagerade medarbetare
30
Fastigheter i vår förvaltning
172k
Förvaltade kvadratmeter

Att vara kund hos Chalmersfastigheter

På Chalmersfastigheter vill vi förenkla vardagen för dig som kund och hyresgäst. Hos oss kan du alltid räkna med god service och hög tillgänglighet. Du kan fokusera på din verksamhet – vi ser till att allt fungerar och tar ansvar för din trivsel.

Kunskapsmiljöer & mötesplatser

Chalmersfastigheter förvaltar och utvecklar två campusområden och ett rymdobservatorium. Vi försörjer Chalmers med fastigheter och kreativa mötesplatser där studenter, forskare och medarbetare ska trivas på gemensamma arbets- och studieytor. Därtill lägger vi stor vikt vid att utveckla service i form av restauranger och miljövänliga transportlösningar – med målet att bidra till att utveckla och rusta Chalmers kunskapsmiljöer för framtiden. Till våra lokaler välkomnar vi även företag och organisationer som önskar dra nytta av närhet till campus och möjligheter till samverkan.

80+
Innovativa företag
12k
Studenter på våra campus
40k
Dagliga besök på våra områden

Senaste nytt från Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter verkar i en inspirerande miljö som befolkas av både akademi och näringsliv. Här bokstavligen lever vi och andas samhälls- och hållbarhetsfrågor: med närhet till teoretisk forskning och där våra områden är levande labb och testbäddar för innovativa lösningar. Vi delar gärna med oss av nytt och intressant från de mötesplatser vi förvaltar och utvecklar.