Vi stänger kontoret vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på 031-772 49 37

Fastighetsbolaget som utvecklar hållbara campusmiljöer för Chalmers

Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara attraktiva campus på Chalmers tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så lite avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare - vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft.

Hållbar innovation uppstår inte av sig självt

Miljön och sammanhanget är nyckelfaktorer när det gäller att skapa förutsättningar för innovation. Vi på Chalmersfastigheter erbjuder lokaler och miljöer för stimulerande idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

Chalmers

För att Chalmers alla studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation och forskning i världsklass, behöver de miljöer som fungerar och stimulerar.

Näringsliv

På Chalmers finns många innovativa företag som vill ha nära till kunskapen och de kreativa mötena med forskare, studenter och näringsliv.

Staden

Vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför arbetar vi för att integrera Chalmers områden i staden och samhället.

Nyheter

Vi på Chalmersfastigheter arbetar och lever mitt i utvecklingens centrum. Det är en fantastisk och ovanlig miljö, där vetenskap, företagande och samhällsfrågor blandas till en spännande helhet. Självklart vill vi gärna dela med oss av både stort och smått, nytt och intressant infrån vår värld…