Stäng
Hållbarhet Lindholmen

40 000 bevingade hyresgäster!

Vi har många olika hyresgäster, och vår allra minsta bor på taket ute på Lindholmen. Där spelar bina en nyckelroll för den biologiska mångfalden.
Sedan många år vi partner till Beepartners vilket innebär att vi är faddrar till 40 000 bin. När honungen är färdig i slutet av augusti sätter vi etiketter på burkarna med budskapet : ”Gyllene, hållbar & härproducerad honung – genom att stödja Beepartners bidrar vi till en klimatsmartare värld och biologisk mångfald”. Att sprida kunskap och värna om bin och vilda pollinatörer är en del i vårt hållbarhetsarbete.
Läs mer här:

http://www.beepartners.se/kunskap.html

#chalmers #chalmersfastigheter #göteborg #campuslindholmen #biologiskmångfald #hållbarhetsarbete #bin #honung #beepartners

Kundmeny
Gå till ..