Stäng
Ombyggnation Onsala RÅÖ

85 procent återbrukat material i nytt besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium

Bild på Onsala Rymdobservatorium

Den berättade Jonas Dahlstrand på IVL:s zoomkonferens på temat ”Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen” i förra veckan. Det nya besökscentrumet som vi bygger vid Onsala Rymdobservatorium på Råö ersätter delvis den uttjänta, nuvarande byggnaden och ska rymma utställningshall, konferensrum, mötesrum, laboratorium och teknikrum. 
I riktning med vårt hållbarhetsarbete blir byggnaden klimatneutral där cirkularitet vad gäller återbruk och återvinning är vägledande. Materialvalen ska minimera klimatavtrycken och all energi är förnybar. 
– Genom att skapa ett unikt återbruksprojekt vill vi visa Sveriges byggbransch att det går att återbruka i större skala, säger vår projektledare Pär Johansson.  
Vill du veta mer om vad som sades på IVL:s återbrukskonferens är länken här:

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/210204-sa-lyckas-vi-med-aterbruk-i-bygg–och-fastighetsbranschen.html

#chalmersfastigheter #chalmers #cf #cfab #göteborg #onsalarymdobservatorium #återbrukväst #hållbarhetsarbete

Bild på Onsala Rymdobservatorium
Kundmeny
Gå till ..