Stäng
Hållbarhet Johanneberg

Äntligen sjuder campus av studenternas sorl igen!


Ja, nu börjar äntligen campus att fyllas med personal och studenter. Det känns förstås extra roligt med tanke på den pandemi vi levt med den senaste tiden, även om vi naturligtvis fortsätter att vara försiktiga och hålla avstånd.
Vi passar på att berätta om nya markarbeten vid Vasa entré: Grindstugan har fått kafémöbler, ny stenläggning och nya informationstavlor. Bilvägen har blivit smalare till förmån för gående och cyklister som därmed har fått större utrymmen. Vi har även gjort en ny cykelparkering här. Det kommer också fler planteringar och gröna ytor vid Vera Sandbergs plats. Runt trädet bakom statyn kommer en sittmöbel att byggas. Även utebelysningen är uppdaterad. Väl mött på campus Johanneberg!

#chalmersfastigheter #chalmers #campusjohanneberg #göteborg #hållbarhetsarbete

Kundmeny
Gå till ..