Stäng
Projekt

”Återbruk Väst” vinner mark

Bild på tegelsten

”Det är positivt att avfalls- och återbruksfrågan nu vinner mark i branschen. I Göteborg har Business Region Göteborg i samarbete med Chalmersfastigheter och IVL Svenska miljöinstitutet dragit i gång projektet ”Återbruk Väst” för att öka återbruket i bygg- och fastighetsbranschen. Sveriges byggindustrier har nyligen kommit med nya riktlinjer för byggavfall och ett nytt digitalt verktyg, framtaget av Centrum för cirkulärt byggande, visar minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp av motsvarande produkter.” Det säger Per Olsson, Hållbarhetschef på LINK arkitektur i tidningen Byggindustrin angående utvecklingen inom återbruk av byggmaterial.

https://byggindustrin.se/artikel/debatt/aterbruk-skapar-lonsamhet-28684

Kundmeny
Gå till ..