From 1 januari 2019 har Chalmersfastigheter ingått samarbete med Parkering Göteborg som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet. Läs mer här

Systematiskt brandskyddsarbete

Information

Med anledning av ”Lagen om skydd mot olyckor” ska alla arbetsplatser upprätta system för att själva kunna utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. I praktiken innebär det att vårt interna kontrollarbete i stort kommer att ersätta den tidigare brandtillsynen. Enligt lagen är vi ålagda att redovisa hur vi arbetar systematiskt för att förbättra vår säkerhet i enlighet med Räddningsverkets anvisningar.

För mer information se www.rsgbg.se

Dokument Nedan hittar du våra publika dokument. För att se alla behöver du logga in i systematiskt brandskyddsarbete.

Logga in (brandskyddsarbete)
Glömt lösenord