Vi stänger kontoret vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på 031-772 49 37

Systematiskt brandskyddsarbete

Information

Med anledning av ”Lagen om skydd mot olyckor” ska alla arbetsplatser upprätta system för att själva kunna utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. I praktiken innebär det att vårt interna kontrollarbete i stort kommer att ersätta den tidigare brandtillsynen. Enligt lagen är vi ålagda att redovisa hur vi arbetar systematiskt för att förbättra vår säkerhet i enlighet med Räddningsverkets anvisningar.

För mer information se www.rsgbg.se

Dokument Nedan hittar du våra publika dokument. För att se alla behöver du logga in i systematiskt brandskyddsarbete.

Logga in (brandskyddsarbete)
Glömt lösenord