Chalmersfastigheter förvaltar och utvecklar två campusområden och ett innovativt rymdobservatorium. Vi försörjer Chalmers med fastigheter och kreativa mötesplatser där studenter, forskare och medarbetare ska trivas.

Vi bidrar till att skapa en grogrund för bra kunskapsmiljöer genom att erbjuda gemensamma arbets- och studieytor samt bra service på våra områden: restauranger, samordnad miljövänlig kollektivtrafik, laddstation för din elbil, cykelservice mm. Vi erbjuder också lokaler till företag och organisationer som drar nytta av närhet till campus och möjligheter till samverkan.