Stäng
Övrigt

Chalmers blir del av Europauniversitetet

Bild på Chalmers Kårhuset
Kårhuset, En novemberkväll på campus Johanneberg 2018

​Chalmers och fyra andra svenska lärosäten ingår i konsortier som utsetts till Europauniversitet. Satsningen från EU-kommissionen ska bland annat stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft.​Europauniversitet ingår i EU:s program Erasmus+ och är gränsöverskridande samarbeten mellan olika lärosäten i Europa. Syftet är att öka rörligheten mellan europeiska lärosäten, och stärka den europeiska högre utbildningens kvalitet, inkludering och konkurrenskraft.
År 2019 valdes 17 grupper av lärosäten ut i samarbetet och nu har ytterligare 24 Europauniversitet tillkommit, där Chalmers är ett av fem svenska lärosäten som deltar. Utöver Chalmers kommer Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet att vara del av Europauniversitet. Totalt deltar nu elva svenska lärosäten i satsningen. Chalmersfastigheter bidrar genom att förvalta Chalmers lokaler och fastigheter.

#chalmersfastigheter #chalmers #europauniversitetet


Läs mer här:

https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-del-av-Europauniversitet-i-nytt-samarbete.aspx

Kundmeny
Gå till ..