Stäng
Övrigt

Chalmers startar styrkeområde Hälsa och teknik

Bild på ett knä

Chalmers har idag en omfattande forskning inom området hälsa i vid mening, som berör tolv av tretton institutioner. Avsikten med att inrätta ett nytt styrkeområde inom hälsa från den 1 januari 2020 är att bredden av verksamheten ska skapa genomslag för Chalmers verksamhet inom området. Det finns redan etablerade samarbeten inom hälsa med Sahlgrenska Akademin, Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen. Genom att skapa ett nytt styrkeområde kan detta samarbete förstärkas. Styrkeområde Hälsa och teknik stödjer utvecklingen av ny teknik och innovativa lösningar som gör att forskning på Chalmers kan bidra till att lösa samhällets utmaningar inom området hälsa, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Chalmersfastigheter bidrar med att ge Chalmers förutsättningar för att vara ett internationellt ledande teknisk universitet genom att skapa hållbara och inspirerande campus och mötesplatser i världsklass. Läs mer här: https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/om-oss/Sidor/default.aspx

Kundmeny
Gå till ..