Övrigt

Chalmers startar styrkeområde Hälsa och teknik

Chalmers har idag en omfattande forskning inom området hälsa i vid mening, som berör tolv av tretton institutioner. Avsikten med att inrätta ett nytt styrkeområde inom hälsa från den 1 januari 2020 är att bredden av verksamheten ska skapa genomslag för Chalmers verksamhet inom området. Det finns redan etablerade samarbeten inom hälsa med Sahlgrenska Akademin, Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen. Genom att skapa ett nytt styrkeområde kan detta samarbete förstärkas. Styrkeområde Hälsa och teknik stödjer utvecklingen av ny teknik och innovativa lösningar som gör att forskning på Chalmers kan bidra till att lösa samhällets utmaningar inom området hälsa, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Chalmersfastigheter bidrar med att ge Chalmers förutsättningar för att vara ett internationellt ledande teknisk universitet genom att skapa hållbara och inspirerande campus och mötesplatser i världsklass. Läs mer här: https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/om-oss/Sidor/default.aspx

Kontoret är stängt för besökare

För att du som kund och hyresgäst ska kunna komma i kontakt med oss så sätter vi upp en telefonlista på kontorsdörren samt att vår hemsida kommer att hållas uppdaterad med information om kontorets tillgänglighet. På hemsidan hittar ni också kontaktuppgifter till alla medarbetare. Mer information hittar du här

Info till kunder och hyresgäster

När vi nu hamnat i en extraordinär situation får vi förlitar oss på de riktlinjer och rutiner som myndigheterna har. Chalmersfastigheter förhåller sig därför till myndigheters rekommendationer och Chalmers riktlinjer angående coronaviruset.

Chalmersfastigheter bibehåller en operativ verksamhet för våra kunder även om vi alla inte fysiskt är på plats, vi har anpassat oss så att vi på bästa sätt värnar om våra kunder och varandra. Mer information hittar du här

Kundmeny
Gå till ..

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här och om hur vi arbetar med personuppgifter här.