Hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet och allt vi gör har en tydlig riktning; att skapa hållbara campus som bidrar till att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid. För Chalmersfastigheter är hållbarhetsarbetet fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl förvaltning, utveckling medarbetare och kundrelationer.

Vi arbetar hållbart ur tre perspektiv: genom ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som vägledning för vårt hållbarhetsarbete finns vår hållbarhetspolicy.
Vår hållbarhetspolicy är vägledande i att alla beslut vi tar grundas och balanseras med hänsyn tagen till hållbarhet, att vi medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling samt skapar förutsättningar för våra kunder och leverantörer att agera hållbart.

Hållbarhetsarbetet – en naturlig del i allt vi gör

Tanken är att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del i vår operativa verksamhet. Därför har vi skapat ett internt hållbarhetsteam med representanter från ledningsgruppen och enheterna. Teamet arbetar tvärfunktionellt med prioriterade frågor och hållbarhetsaktiviteter. Ju mer vi samordnar våra idéer desto snabbare handläggning och ger resultat i form av minskad klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet och främjat välmående.