Hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet och allt vi gör har en tydlig riktning; att skapa hållbara campus som bidrar till att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid. För Chalmersfastigheter är hållbarhetsarbetet fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl förvaltning, utveckling medarbetare och kundrelationer.

Vi arbetar hållbart ur tre perspektiv: genom ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som vägledning för vårt hållbarhetsarbete finns vår hållbarhetspolicy.

Vår hållbarhetspolicy är vägledande i att alla beslut vi tar grundas och balanseras med hänsyn tagen till hållbarhet, att vi medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling samt skapar förutsättningar för våra kunder och leverantörer att agera hållbart.

Hållbarhetsarbetet – en naturlig del i allt vi gör

Tanken är att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del i vår operativa verksamhet. Ju mer vi samordnar våra idéer desto snabbare handläggning och ger resultat i form av minskad klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet och främjat välmående.