Vi finns till för att serva våra intressenter: vår största kund Chalmers tekniska högskola men även externa hyresgäster som företag och organisationer som verkar och samverkar i våra fastigheter och på campus. Vi samverkar med våra leverantörer för att använda resurser effektivt, främja välmående och minska klimatpåverkan så att bästa förutsättningar skapas för utbildning, forskning och samverkan. Att bidra till samhällsnytta är en av våra viktiga drivkrafter.

Att förstå våra intressenters förväntningar på oss i våra olika roller som arbetsgivare, campus- och fastighetsutvecklare, lokalförsörjare och hyresvärd är en förutsättning för att fortsätta vara långsiktigt framgångsrika för Chalmers och kunna bidra till en hållbar utveckling. Inte minst genom hållbara transporter till våra fastigheter och på campus. Dialoger med våra intressenter hjälper oss att prioritera vårt hållbarhetsarbete samt ger oss lärdomar och förslag som vi integrerar i vår verksamhet.

Viktig dialog med våra nyckelintressenter
Våra främsta intressenter är Chalmers tekniska högskola, våra externa hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället – som alla påverkas av hur vi utvecklar och förvaltar våra campusområden.

För oss är det därför viktigt att föra en dialog med dessa grupper. Vi vill informera om vad vi gör och hur det påverkar dem, baserat på just deras behov och förväntningar.

Utöver daglig kontakt med vissa av våra intressenter genomför vi även strukturerade uppföljningar och riktade enkätundersökningar med nyckelintressenter. Var femte år genomför vi en större intressentanalys kopplad till vår strategiska planering och strategiska hållbarhetsarbete. Denna genomförde vi senast 2016 för att identifiera prioriterade utvecklingsområden för hållbarhetsarbetet för perioden 2017–2021.