Aktiv förvaltning innebär att vi möter våra kunders behov i vardagen och upprätthåller en hög kvalitet och service på fastigheter, lokaler och campus. Det är genom våra medarbetares engagemang och kompetens som vi skapar Chalmersnyttan och mervärdet för våra kunder.

Vi ser engagemanget i mätbara resultat, som i exempelvis energifrågan – där vi genom förändrade arbetssätt, noggrannare mätning samt totalprojekt lyckats minska vår energiförbrukning. Vår interna hållbarhetstävling år 2018 kom i mål med mer än 100 hållbarhetsförslag och aktiviteter.

Bred kompetens driver oss framåt

För att utveckla och skapa internationellt konkurrenskraftiga campus- och kunskapsmiljöer har vi kompetens inom projekt, campusutveckling och läromiljöer. Inom fastighetsförvaltningen har vi kompetens inom avtal, energi och underhåll samt en driftorganisation med hög teknisk kompetens som driftar campus och dess ibland komplexa lokaler och fastigheter.

Medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa

En av våra viktigaste områden är våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Detta hanteras med hjälp av HR-funktion, medarbetarsamtal med uppföljningssamtal och förebyggande friskvårdsarbete.

Spontanansökning

Vi letar alltid efter kreativa medarbetare som kan hjälpa oss att skapa campus i världsklass!

 

Klicka här för att mejla din spontanansökan.