Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. I Chalmersfastighetskoncernen ingår även dotterbolaget AB Chalmersska Huset. Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelad i fyra operativa enheter:

  • Verksamhetsstöd
  • Drift och Förvaltning
  • Affär- och campusutveckling
  • Projekt

 

Styrelse för Chalmersfastigheter

Thomas Erséus, ordförande
VD AMF Fastigheter AB

Christel Armstrong Darvik, vice ordförande
Senior rådgivare

Agneta Kores
VD Stena Fastigheter Göteborg AB

Carl Johan Franzén
Bitr. professor,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik
Chalmers tekniska högskola AB

Fredrik Nilsson
Vice rektor för campus och hållbar utveckling, Chalmers

Fredrik Sanell
Investeringsansvarig, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola AB

Isac Stark
Ordförande Studentkåren 22/23

Per Setterberg
Ekonomichef, Chalmers tekniska högskola AB

Isabell Jarl
Ordförande Studentkåren 23/24
Suppleant

Fredrik Sjöquist
Arbetstagarrepresentant, SACO Chalmersfastigheter