Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. I Chalmersfastighetskoncernen ingår även dotterbolaget AB Chalmersska Huset. Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelad i fyra operativa enheter:

  • Verksamhetsstöd
  • Drift och Förvaltning
  • Affär och Hållbarhet
  • Strategisk fastighetsutveckling och projekt

 

Styrelse för Chalmersfastigheter

Thomas Erséus, ordförande
Head of Global Real Estate inom Ericsson-koncernen

Fredrik Sanell, vice ordförande
VD, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola AB.

Stefan Bengtsson
Rektor/VD Chalmers tekniska högskola AB.

Christel Armstrong-Darvik
Senior advisor

Paula Wahlgren
Associate professor
Department of Architecture and Civil Engineering
Division of Building Technology
Chalmers tekniska högskola AB.

Per Setterberg
Ekonomichef
Planering, analys och ekonomi (PAE)
Chalmers tekniska högskola AB.

Åsa Börjeson
Arbetstagarrepresentant

Gustav Eriksson
Ordförande Studentkåren 18/19

Dennis Norman
Ordförande Studentkåren 19/20
Suppleant