Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. I Chalmersfastighetskoncernen ingår även dotterbolaget AB Chalmersska Huset. Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelad i fyra operativa enheter:

  • Verksamhetsstöd
  • Drift och Förvaltning
  • Affär och Hållbarhet
  • Strategisk fastighetsutveckling och projekt

 

Styrelse för Chalmersfastigheter

Thomas Erséus, ordförande
VD Almega AB

Fredrik Sanell, vice ordförande
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola AB

Stefan Bengtsson
Rektor/VD Chalmers tekniska högskola AB

Christel Armstrong-Darvik
Senior rådgivare

Olof Hallberg
Arkitekt SAR/MSA, ABAKO Arkitektkontor AB

Per Setterberg
Ekonomichef
Planering, analys och ekonomi (PAE)
Chalmers tekniska högskola AB

Carl Johan Franzén
Bitr. professor,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik
Chalmers tekniska högskola AB

Fredrik Sjöquist
Arbetstagarrepresentant, SACO Chalmersfastigheter

David Welander
Ordförande Studentkåren 20/21

Catrin Lindberg
Ordförande Studentkåren 21/22
Suppleant