Chalmersfastigheters ambition är att arbeta affärsmässigt i alla led i inköpsprocessen genom att utnyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden. Vi vill skapa goda relationer med våra leverantörer som ska präglas av öppenhet, helhetssyn och långsiktighet.

Vår målsättning är att maximera vår nytta och vår leverans av konkurrenskraftiga miljöer till en av världens främsta tekniska högskolor och kombinera det med god kostnadskontroll. För att nå våra mål vill vi verka tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer i förtroendefullt och stabilt samarbete. Projekt vi genomför i våra egna fastigheter handlar vi upp inom Chalmersfastigheter. De projekt som vi genomför i fastigheter som vi hyr in av andra fastighetsägare upphandlas oftast av respektive fastighetsägare.