Stäng
Hos oss Johanneberg

Information till våra kunder och hyresgäster

Bild på Chalmers fastigheter Johanneberg

Information till våra kunder och hyresgäster

När vi nu hamnat i en extraordinär situation får vi förlitar oss på de riktlinjer och rutiner som myndigheterna har. Chalmersfastigheter förhåller sig därför till myndigheters rekommendationer och Chalmers riktlinjer angående coronaviruset.

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Chalmers och Chalmersfastigheter förbereder för att all verksamhet ska kunna fortlöpa, men huvudsakligen ske hemifrån från och med 17 mars till 14 augusti.

Chalmersfastigheter bibehåller en operativ verksamhet för våra kunder även om vi alla inte fysiskt är på plats, vi har anpassat oss så att vi på bästa sätt värnar om våra kunder och varandra. Vi har en lägre bemanning på kontoret samt att receptionen är stängd.

Vår primära arbetsuppgift är att vidmakthålla funktion på våra fastigheter och byggnader för att säkerställa den operativa driften. Chalmersfastigheters drift & förvaltning kommer att finnas tillgängliga på våra campus. Övrig personal kommer enligt rekommendationer att arbeta hemifrån.

Kontoret är stängt för besökare

Våra drifttekniker är ofta ute i våra fastigheter. Ring dem gärna med god framförhållning innan ni kommer till kontoret om ni behöver träffa dem.

Viss passerkortshantering kan göras på distans t. ex om du redan har ett passerkort och behöver få ytterligare access, ringa till någon av driftteknikerna för att få hjälp. Om du inte har ett passerkort och är i behov av ett så ska du ringa någon av driftteknikerna för att boka en tid för att komma till kontoret och hämta upp ett passerkort.

För att du som kund och hyresgäst ska kunna komma i kontakt med oss så sätter vi upp en telefonlista på kontorsdörren samt att vår hemsida kommer att hållas uppdaterad med information om kontorets tillgänglighet. På hemsidan hittar ni också kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Vår personal har fått tydliga direktiv om att om

  • Minimera fysiska möten och istället välja telefonmöte, Skypemöte eller möte via Teams.
  • Minimera antalet besökare i våra kontorslokaler
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen eftersom smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten minst 20 sekunder. 
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 
  • Hälsa inte genom att ta i hand.
  • Undvik kontakt med sjuka människor. 
  • Är du själv sjuk eller någon i familjen – stanna hemma.
Kundmeny
Gå till ..