Stäng
Övrigt

De tar sig an de stora utmaningarna

Bild på deltagarna inom forskningen
?

​De forskar om alltifrån galaxer till mag-tarmkanalen, om materialegenskaper och elfordon till sjöfart och hållbara städer. De ägnar sig åt vitt skilda ämnen, men deras forskning bidrar till samhällsnytta och genererar akademisk framgång. Här presenterar vi några av de framstående forskarna på Chalmers som alla är välciterade inom sina forskningsfält:

Marie Alminger är professor i Biologi och bioteknik och forskar på bioaktiva föreningar i livsmedel med fokus på karakterisering av vegetabiliska råvaror.

Kirsten Kraiberg Knudsen är biträdande professor inom Rymd-, geo- och miljövetenskap och forskar på hur galaxer bildas och utvecklas.

Yuliya Kalmykova är biträdande professor inom Arkitektur- och samhällsbyggnadsteknik och forskar om urban metabolism.

Elsebeth Schröder är professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap och arbetar med teoretiska metoder inom fysik på atomär skala.

Sonja Tidblad Lundmark är docent i Elelektronik och forskar om att modellera och designa elektriska maskiner för tillämpningar i elfordon och vindkraftverk.

Karin Andersson är professor i Mekanik och maritima vetenskaper och forskar om relationen mellan det tekniska systemet och naturen. 

Chalmersfastigheter medverkar till forskningens framsteg genom att förvalta Chalmers lokaler och fastigheter.

Läs mer här: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/De-tar-sig-an-de-stora-utmaningarna.aspx

​Övre raden från vänster: Marie Alminger, Kirsten Kraiberg Knudsen, Yuliya Kalmykova, Elsebeth Schröder. 

Nedre raden från vänster: Sonja Tidblad Lundmark, Karin Andersson

Foto: Chalmers, Oscar Mattson och Anna-Lena Lundqvist.

Kundmeny
Gå till ..