Stäng
Johanneberg

Det händer i utomhusmiljön på Campus Johanneberg

Nu har backen upp mot Fysikgränd på Campus Johanneberg fått en efterlängtad uppdatering. Backen är en viktig del av stråket som går genom hela campus, från Vasaområdet med start utanför Vasa 1 och ned till södra Johanneberg där många människor passerar dagligen.
Vi har lagt in band med gatsten för att bryta av asfalten och satt upp skyltar som visar att detta nu är ett gångfartsområde. Det innebär att man endast får köra i gångfart och att man har väjningsplikt mot gående. Parkering får endast ske på markerade platser. Med hjälp av pållare har vi stängt av biltrafiken från Kemigården så att endast ”behörig” trafik har möjlighet att ta sig fram. 
Campusmiljöernas utformning och attraktiviteter är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor som medverkar till att studenter, forskare och företag trivs på campus. 

#chalmersfastigheter #chalmers #campusjohanneberg #göteborg #hållbarhetsarbete

Kundmeny
Gå till ..