Stäng
Hållbarhet Hos oss

Det här är vårt bidrag till klimatmålet!

Ingen har väl undgått att FN:s klimatkonferens pågår i Glasgow just nu – och då passar vi förstås på att flagga för vårt eget bidrag till klimatmålet.
Det innebär att vi till 2030 ska minska utsläppen för fastighetsenergin räknat i CO2ekv med 30% med 2015 som basår. Detta gör vi genom att byta ut till fossilfria energislag samt byta teknik så att energianvändningen minskar. Utöver det arbetar vi just nu med att uppföra ett besökscentrum vid Onsala Rymdobservatorium på Råö utanför Göteborg. Målet är där att använda återbrukat byggmaterial till 85%. Detta når vi genom att i upphandlingarna begära uppgifter om kostnader i både kronor och koldioxidekvivalenter. Vill du veta hur det går att nå vårt klimatmål? Utfallet redovisas årligen i vår Hållbarhetsrapport som du kan läsa här:https://chalmersfastigheter.se/chalmersfastigheter/arsredovisningar

Kundmeny
Gå till ..