Driftsinformation

Aktuella drifstörningar.

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Om det har hänt något akut som rör fastighetsfrågor, vänligen ring angivet nummer på denna sida.

Vid risk för personskador kontakta alltid först och främst 112.

Jourtid 16.30 – 08.00


031-772 49 37