Stäng
Parkering

Elbilsladdning

OBS! Nytt från 12 maj 2024

Laddningen aktiveras genom ePark-appen.
En QR kod med instruktion finns uppsatt på varje ladduttag.

Laddboxarna/eluttagen är på 3,7 kW/h och laddning debiteras för faktiskt förbrukat med 3 kr/ kWh inkl. moms.

El- och hybridfordon får parkera på laddplatserna utan att ladda.

Kundmeny
Gå till ..