Our employees

Adam Vernhamn
Lindholmen
Adam Vernhamn Affärsutvecklingsansvarig
Anders Aldengran
Anders Aldengran Drifttekniker
Anders Karlsson
Råö Johanneberg
Anders Karlsson Projektledare
Andreas Bäck
Johanneberg Råö Chalmersska huset
Andreas Bäck Fastighetsansvarig
Anna Zahlbruckner
Anna Zahlbruckner Campusutvecklingsansvarig
Bengt-Åke Sjödin
Bengt-Åke Sjödin Projektledare
Bobo Lundgren
Johanneberg
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Bobo Lundgren Drifttekniker
Catrine Granfelt
Catrine Granfelt Controller
Charlotte Stening
Charlotte Stening Affärs-och campusutvecklings chef
Christian Widmark
Johanneberg Lindholmen
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Christian Widmark Drifttekniker
Christina Fryksman
Christina Fryksman Ekonomiassistent/Kundservice
Daniel Rydståle
Chalmersska huset
Daniel Rydståle Intendent/Chalmersska huset
David McManus
Johanneberg
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
David McManus Drifttekniker
Ellen Brandt
Johanneberg Lindholmen
Ellen Brandt Projektledare
Evelina Nikola
Johanneberg
Har du frågor om ditt hyresavtal eller behöver hjälp med lokalanpassning? Då är det mig du ska kontakta!
Evelina Nikola Avtals och lokalsamordnare
Fredrik Sjöquist
Johanneberg
Har du frågor om ditt hyresavtal eller behöver hjälp med lokalanpassning? Då är det mig du ska kontakta!
Fredrik Sjöquist Avtals och lokalsamordnare
Gabriell Asmar
Gabriell Asmar Projektchef
Helena Nakamura
Helena Nakamura Ekonomichef
Ida Gäskeby
Ida Gäskeby Campus och lokalutvecklare
Jeanette Meyer
Jeanette Meyer Förvaltningssamordnare
Jim Alexandersson
Johanneberg
Jim Alexandersson Förvaltningsansvarig
Jonathan Chausset
Jonathan Chausset Campus och lokalutvecklare
Karin Sjölander
Karin Sjölander Projektledare
Katarina Hagdahl
Katarina Hagdahl KMA-ledare
Margareta Andersson
Margareta Andersson Förvaltningssamordnare
Mikael Högdahl
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Mikael Högdahl Drifttekniker
Nicklas Arfvidsson
Nicklas Arfvidsson VD
Peter Johansson
Johanneberg Lindholmen
Peter Johansson Fastighetsansvarig
Pia Grävare
Johanneberg Råö
Har du frågor om ditt hyresavtal eller behöver hjälp med lokalanpassning? Då är det mig du ska kontakta!
Pia Grävare Avtals och lokalsamordnare
Robert Varga
Johanneberg
Robert Varga Fastighetsansvarig
Sören Eckerman
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Sören Eckerman Drifttekniker
Thord Nilsson
Thord Nilsson Energiingenjör
Thomas  Svensson
Johanneberg
Thomas Svensson Drifttekniker
Tommie Johansson
Johanneberg
Tommie Johansson Drifttekniker
Ulf Redsäter
Ulf Redsäter Driftansvarig
Ulrica Bohlin
Ulrica Bohlin Redovisningsansvarig
Valentino Cangovski
Valentino Cangovski Drift och Förvaltningschef
Viktor Glinski
Viktor Glinski IT-ansvarig
Journummer
Journummer Service & akuta ärenden
Receptionen
Receptionens öppettider är mellan 08-16:00 och lunchstängt under 12-13:00
Receptionen Reception och service