Vad kan vi göra för att bli mer Energieffektiva?

Tillsammans är vi en del av en teknisk högskola som sätter hållbarhet i framsätet. Vi ska alla göra det som vi har rådighet över ett exempel kan det vara så enkelt som att släcka lampan om du är sist ut ur ett rum.

Du kanske tänker – varför ska jag tänka på detta?

För att ge dig lite bakgrundsfakta så förbrukar Chalmers verksamhet (utbildning och forskning) ca 70-80% av Chalmers totala elanvändning. Nu när vi står inför extra höga energipriser för vintern 2022 och speciellt då för elenergi som kommer att vara betydligt högre än tidigare behöver vi hjälpas åt att minska energianvändningen. Minskar vi energianvändningen bidrar det självklart till lägre kostnader och minskad energianvändning bidrar alltid till minskade utsläpp av CO2. Så att göra det som du har rådighet över bidrar du till att nå Chalmers hållbarhetsmål.

Med anledning av läget på energimarknaden och regeringens uppdrag åt statliga myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder, har Chalmers, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter tagit fram information gällande snabba energibesparande åtgärder med nyckeltal. Med hjälp av film och bilder hoppas vi att ni ska känna att ni får rätt information om hur vi kan hjälpas åt att göra betydande energibesparingsåtgärder.

Sprid gärna filmer och bilder för att hjälpa till att öka förståelsen för att vi tillsammans kan göra betydande energibesparingsåtgärder!

Kontakta gärna Akademiska Hus eller Chalmersfastigheter när ni upptäcker energibesparande åtgärder så kan vi se vad vi kan göra för att hjälp er att utföra dem samt med att utföra beräkningar.