Vi har stängt kontoret under veckorna 29, 30 och 31 (15/7 - 2/8). Vi är på plats igen den 5 augusti med nya krafter efter sommaruppehållet.

Under midsommarhelgen har vi stängt kontoret på midsommarafton fredagen den 21 juni och öppnar igen på måndag den 24 juni.

Ni når oss alltid via felanmälan på vår hemsidan och om ni har akuta ärenden så kan ni nå oss på journummer 031-772 49 37.

Introduktion till Chalmersfastigheters IA-system

Enligt Chalmersfastigheters entreprenörsregler (punkt 3) ska samtliga tillbud, olyckor, skador och säkerhetsbrister som identifierats, oavsett om det rör arbetsmiljön eller miljö, och blir kända av entreprenören anmälas till oss som beställare via IA-systemet, så snart det akuta skedet är åtgärdat. Tänk på att vissa incidenter/olyckor även ska anmälas till berörd myndighet utan dröjsmål enligt de lagkrav som finns.

Hur du får tillgång till IA-appen anges i ”IA-appen – En kort introduktion för Chalmersfastigheters entreprenörer” som du finner till vänster på denna sida. Inloggningsuppgifterna skickas ut till respektive ramavtalsleverantör.

Om du har frågor om IA-systemet kontakta Katarina Hagdahl, KMA-ledare. Kontaktuppgifterna finner du under Kontakt/Alla medarbetare.