Stäng
Johanneberg

Ett samlat campus!

Spännande flerårigt projekt på gång hos oss! Nu utvecklas campus Johanneberg till att bli Chalmers samlade campusområde. Här vill vi erbjuda studenter och medarbetare goda studie- och arbetsmiljöer i bra och ändamålsenliga lokaler. Därmed stärker vi Chalmers som akademiskt framåtsyftande campusuniversitet.
– Vi jobbar tätt ihop med berörda verksamheter och har en konstruktiv dialog för att finna bra lösningar, säger Anna Zahlbruckner, campusutvecklingsansvarig. Inriktningen är att campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot högskolans samtliga studenter inom programmen på grundnivå. Resterande omgruppering beräknas vara klar 2029.
Förändringen innebär redan nu att Johanneberg blir campus för de studenter som valt Tekniskt basår från höstterminen 2024. Planeringen är i full gång för att iordningställa lämpliga lokaler som kan användas som studieplatser och för mottagning av basårsstudenterna i höst.

Kundmeny
Gå till ..