Stäng
Johanneberg

Fastigheterna på Chalmers berättar: Chalmers bibliotek

Chalmers bibliotek har anor 200 år tillbaka tiden då William Chalmers (1748-1811) testamenterade medel till att starta en ”Industrie-Skole” som invigdes i Göteborg 1829 under namnet ”Chalmersska Slöjdskolan”. Dess förste rektor Carl Palmstedt reste runt i Europa på spaning efter passande läroböcker och återvände med grunden till ett bibliotek. Med tiden utvecklades biblioteket, först i lokaler på Storgatan i Göteborg och från 1961 på campus Johanneberg då det nya biblioteket på Hörsalsvägen invigdes. 
1977 tog bibliotekarien Marie Ekman initiativ till att samla de historiska publikationerna om Chalmers tekniska högskola i rummet för Chalmeriana. Något år senare skrev Chalmers bibliotekshistoria genom att öppna upp dörrarna till över 800 000 publikationer och låta låntagarna själva botanisera bland hyllorna. Andra universitetsbibliotek tog snart efter den goda idén.
I dag är Chalmers huvudbibliotek ett forsknings- och högskolebibliotek med inriktning på teknik och naturvetenskap. Och tre biblioteksfilialer har kommit till: Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket samt matematikbiblioteket på campus Johanneberg och Chalmers Lärandetorg i Kuggen på campus Lindholmen.
Biblioteken är öppna för alla, och man får tillträde efter att ha registrerat sitt bibliotekskonto. En fantastisk källa till lärorik kunskap! 

https://stories.lib.chalmers.se

Kundmeny
Gå till ..