Här har vi samlat generell information som berör det som omfattas i avtalet mellan oss som din hyresvärd och du som kund/hyresgäst.

Det mesta beträffande drift och underhåll finns angivet i ditt hyresavtal och där finns även uppgifter på vem som ansvarar för vad.

Behöver du detaljerad information om ansvarsfördelningen och gränsdragningen för just din byggnad eller lokal, exempelvis kopplad till ett lokalanpassningsärende eller en avtalsfråga så hör av dig till din kundansvariga – som du hittar under Min fastighet.

Är du kund och lokalbrukare på Chalmers så hittar du information om avtal och särskilda ansvarsområden i broschyren (under utveckling).

Vårt ansvar

Det kan se lite olika ut i olika fastigheter men vanligtvis ansvarar vi som din hyresvärd och fastighetsägare för:

  • Utvändigt underhåll och skötsel av fastigheten
  • Underhåll och drift av grundinstallationer
  • Städning av allmänna utrymmen
  • Skötsel av utemiljön runt fastigheten och campus

Utvändigt underhåll omfattar tak, fasad, fönster och entréer och kan till exempel innebära fönsterbyte, målning av yttertak, med mera. Underhåll och drift av grundinstallationer omfattar vatten, värme, ventilation, hissar och el.

Skötsel av utemiljön runt fastigheten och campus omfattar belysning, snöröjning och halkbekämpning, växter/planteringar och landskap, med mera. Vi har avtal med en rad leverantörer för dessa arbeten. Vid frågor eller synpunkter på den yttre skötseln vid din fastighet, kontakta oss.

Med drift avses åtgärder som handlar om att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Det innefattar medieförsörjning, tillsyn och skötsel. Underhåll innefattar åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Vi hanterar såväl löpande (om något går sönder och behöver lagas) som planerat underhåll (förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av tak).

Ditt ansvar

Även här kan det se lite olika ut i olika fastigheter och lokaler men i regel ansvarar du som kund/hyresgäst under hyrestiden för:

  • Invändigt underhåll av ytskikt inne i lokalen
  • Underhåll och utbyte av verksamhetsanpassade installationer inklusive icke platsbyggda vitvaror
  • Vård och skötsel av lokalen inklusive rengöring av golv (inkl. boning)
  • Skador på grund av oaktsamhet och skadegörelse inom lokalen
  • Byte av ljuskällor, påfyllning av papper, tvål med mera
  • Återställande vid avflytning

Avfall och källsortering

Avfall och källsortering är en viktig hållbarhetsfråga och vi strävar efter att minimera avfallet från vår och våra kunders verksamheter. Källsortering finns tillgängligt i alla våra fastigheter och lokaler och det är vårt gemensamma ansvar att följa de regler som finns samt sortera rätt. Tänk på: att egna grovsopor fraktas till återvinningen är alltid hyresgästens eget ansvar. Har du förbättringsförslag som kan göra vårt gemensamma miljöarbete ännu bättre, tipsa oss gärna. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Gemensamma/allmänna utrymmen

Det är inte tillåtet att möblera eller förvara cyklar, varulager eller andra saker i gemensamma, allmänna ytor som korridorer, trappuppgångar med mera. Inte minst av brandsäkerhetsskäl! Vid händelse av brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram. Delar du fastigheten med fler hyresgäster är det särskilt viktigt att du respekterar gemensamma ytor som korridorer.

Säkerhet

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ansvarar för att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Ansvarsfördelningen avseende brandskydd mellan hyresgäst och hyresvärd specificeras i hyresavtalet. Tänk på att inte blockera trapphus och andra allmänna utrymmen – vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram. Gå till Kundportalen