Inomhusklimatet är en viktig del av din arbetsmiljö. Dessutom har den stor betydelse för vårt hållbarhetsarbete, där vår vision är att erbjuda hållbara och inspirerande campus i världsklass. Chalmersfastigheter är en viktig del i att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid och vi ser det som en viktig uppgift att involvera dig som hyresgäst att tillsammans sänka vår energianvändning. På så sätt kan vi minska vår negativa påverkan på miljön. Genom en god samverkan kan vi effektivisera vår energianvändning och samtidigt uppnå ett bra inomhusklimat. Tack för att du bidrar!

Miljöpåverkan från vår uppvärmning

Energianvändningen för uppvärmning och el ligger till grund för Chalmersfastigheters enskilt största miljöpåverkan. Därför är det ett viktigt mål för oss att sänka den totala energiförbrukningen. Vi vill undvika att vi förbrukar energi i onödan och för att lyckas spelar du som hyresgäst en viktig del. Vi jobbar aktivt att på olika sätt sänka energiförbrukningen, inte minst genom alternativa energikällor. Läs om vårt projekt med solceller.

Vi anpassar oss till lagom värme

Hur vi upplever temperatur är alltid individuellt. En temperatur som är perfekt för alla finns inte men vi bedömer att cirka 21 grader är ett LAGOM riktvärde för behaglig inomhustemperatur. Under vår och höst kan variationer i temperatur uppstå i våra klimatsystem. I synnerhet i Chalmersfastigheters äldre fastigheter där inomhusklimatet kan påverkas av omständigheter som speciella skydd och bevarandekrav. I dessa miljöer kan du ibland behöva klä dig lite varmare under den kalla årstiden.

Så kan du påverka inomhusklimatet

  • Ställ inga möbler direkt framför elementen så hindrar du inte luften runt element och termostat att cirkulera.
  • Möblera inte i direkt anslutning till fönster, luftintag eller andra kalla ytor.
  • Vid behov av vädring under den kalla årstiden, vädra snabbt och effektivt. Öppna fönstret helt i 5 minuter så byts luften ut utan att rummet hinner kylas ner.
  • Ha gärna en kavaj eller kofta till hands på kontoret. Det höja den upplevda temperaturen med cirka 2 grader.

Så bidrar du till att sänka energianvändningen och förbättra miljön

  • Stäng av datorn när du går hem för dagen. Låt inte apparater stå i standbyläge.
  • Släck lamporna i tomma rum.
  • Lämna inte mobilladdaren i eluttaget (även viktigt av brandsäkerhetsskäl).