Vår kundportal är ett separat, webbaserat system där du som hyresgäst kan se specifika brandskyddsregler och pågående lokalförändringsärenden i just din fastighet. Gå till vår kundportal.

Brandskyddsarbete

Enligt svensk lag, ”Lagen om skydd mot olyckor”, ska alla arbetsplatser upprätta system för att själva kunna utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta för att förebygga och förhindra att brand uppstår, samt begränsa skador på person och egendom om brand uppstår. Detta arbete ska vara strukturerat och kontinuerligt följas upp.

För mer information se www.rsgbg.se

Lokalförändringsärenden

Vi håller på att uppdatera informationen gällande lokalförändringsärenden på hemsidan – gå till kundportalen för att se status i din fastighet.

Användbara länkar