Välkommen som ny kund hos Chalmersfastigheter! Vårt jobb är att förenkla vardagen för dig genom god service och hög tillgänglighet. Utöver flexibla, användbara lokaler utvecklar vi campusmiljön och miljövänliga transportlösningar i anslutning till din fastighet. Här har vi listat saker som är bra att känna till före inflyttning. Har du frågor rörande ditt avtal – tveka inte att höra av dig till oss.

Avtal och kontraktsskrivning

I ditt hyresavtal finns detaljerad information om lokalstorlek, hyra, ansvarsfördelning, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen och vad som ingår i hyreskostnaden. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom ditt juridiskt bindande avtal och förtydligar varje punkt. Fråga oss om innebörden av någon detalj i hyresavtalet är oklart. Övergripande och generell information kring ansvarsfördelning presenteras på sidan Under avtalstiden.

Försäkring, elavtal och IT/telefoni

Det är viktigt att du tecknar en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Kontrollera om lokalen du hyr kräver ett eget elabonnemang och att du isåfall tecknar ett elavtal. Du behöver också i god tid teckna avtal med tele- och IT-leverantörer. Internetanslutningen ser olika ut i olika fastigheter så undersök vad som gäller för uppkopplingen i just din lokal. Mer detaljerad information som berör egen försäkring, elavtal och telefon får du av din kundansvariga.

Inflyttningsbesiktning

I samband när med inflyttningen görs en inflyttningsbesiktning där vi tillsammans går igenom lokalens skick. Besiktningsprotokollet blir vårt gemensamma underlag och används som jämförelse av lokalens skick när ni så småningom eventuellt lämnar lokalen. Din kundansvariga kommer kontakta dig för att boka en inflyttningsbesiktning som oftast sker samtidig med inflyttning.

Inpassering, nycklar och passerkort samt postlåda

I samband med inflyttning samordnar vi beställning och utlämning av nycklar och passerkort till din lokal. Det gäller även hantering av din postlåda.

Skyltning

Vi vill att du och ditt företag ska synas på Chalmersområdet. Dina önskemål om egen skyltning samordnas av din Kundansvarig i samband med inflyttningen. Tillsammans ser vi över möjligheterna och säkerställer att skyltar följer Chalmers skyltpolicy och eventuella andra krav.

Kundmöte

När ni har flyttat in i lokalen träffas vi för ett kundmöte där kundteamet för huset kommer förbi och berättar mer om lokalen, huset och Chalmersområdet. Under mötet går vi igenom dina frågor samt nedan:

  • Inpassering, nycklar och passerkort till lokalen
  • Ansvarsfördelningslistan för skötsel, underhåll och utbyte
  • Lokalvård
  • Felanmälan, journummer och områdesbevakning
  • Klimatet i lokalen samt tips och råd för energibesparing
  • Leverantörer och servicetjänster i huset
  • Rundvisning av miljörum och avfallsfraktioner
  • Kollektivparkring, cykelförvaring, parkering, poolbilar med mera
  • Campusservice, restauranger och konferensmöjligheter

I större lokaler blir det mycket avfall som måste hanteras. Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan det dåliga materialet tas omhand på ett säkert sätt och det som kan återvinnas återvinns. Ett noggrant källsorterat avfall skyddar både människor och miljö, och sparar på våra energi- och naturresurser. Vi hjälpar gärna till med mer information. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Har du frågor innan vi ses på kundmötet, är det bara att kontakta din Kundansvarig.