Välkommen som ny kund hos Chalmersfastigheter! Vårt jobb är att förenkla vardagen för dig genom god service och hög tillgänglighet. Utöver flexibla, användbara lokaler utvecklar vi restauranger och miljövänliga transportlösningar i anslutning till din fastighet. Här har vi listat saker som är bra att känna till före inflyttning. Har du frågor rörande ditt avtal – tveka inte att höra av dig till oss.

Avtal och kontraktsskrivning

I ditt hyresavtal finns detaljerad information om lokalstorlek, hyra, ansvarsfördelning, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen och vad som ingår i hyreskostnaden. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom ditt juridiskt bindande avtal och förtydligar varje punkt. Fråga oss om innebörden av någon detalj i hyresavtalet är oklart. Detaljer kring ansvarsfördelning presenteras på sidan Under avtalstiden.

Försäkring, elavtal och IT/telefoni

Det är viktigt att du tecknar en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Kontrollera om lokalen du hyr kräver ett eget elabonnemang och att du isåfall tecknar ett elavtal. Du behöver också i god tid teckna avtal med tele- och IT-leverantörer. Internetanslutningen ser olika ut i olika fastigheter så undersök vad som gäller för uppkopplingen i just din lokal. Mer detaljerad information som berör egen försäkring, elavtal och telefon får du av din kundansvariga.

Skyltning

Om du har önskemål om egen skyltning, kontakta oss så ser vi över möjligheterna. Chalmersfastigheter ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter. Våra visuella riktlinjer styr hur de ser ut. Vi skyltar på fasader, i trapphus, hissar samt ansvarar för infarts- och orienteringstavlor. Flera av våra hus är byggnadsminnen eller har annat skydd och omfattas då av särskilda skyltprogram.