Typrum

Tillsammans med Sunnerö Arkitekter har Chalmersfastigheter arbetat fram ett koncept med Typrum.

Syftet med projektet är att bli mer effektiva när vi renoverar invändigt i fastigheterna, samt skapa en grund för interiör utformning av Chalmersfastigheters lokaler. Konceptet är utformat för användning i arbetet med hyresgästanpassningar samt för arbetet med renovering av de egna lokalerna generellt.

Vi sparar tid, kostnader samt byggavfall när vi använder mallen.

Konceptet omfattar trapphus, entréer, korridorer, kök, kontor, mötesrum samt wc/ omklädningsrum och vi tittar på ytskikt, material och kulörer för golv, väggar och tak samt fast inredning i form av kök. Konceptet kommer inte innehålla lös inredning.

Det finns 3 alternativa teman. Mossgrönt , Åskblått och Ljung – som kan appliceras var och ett för sig eller kombineras med varandra. Komplement till dessa kulörer är en neutral färg i grå nyanser.

Omfattning av möjlig applicering av typrumskonceptet samt eventuella projekt- och lokalspecifika anpassningar ses över i varje enskilt projekt.

För en del av typrummen finns även mer neutrala alternativ i gråtoner, ibland med inslag av kulörer från kulörtematiken.

Användbara länkar

Boka visning

Hej!
Mitt namn är Jeanette och det är jag som hjälper dig om du vill veta mer om vårt arbete med Typrum. Boka gärna en visning så berättar jag mer om konceptet!

 

Jeanette Meyer

Tel: 031-772 62 25

Mejla mig

En introduktion till typrum – Ytskikt, material & kulörer

Kulörer

För typrummen finns 3 kulörteman – mossgrönt, åskblått och ljung – som kan appliceras var och ett för sig eller kombineras med varandra. För en del av typrummen finns även mer neutrala alternativ i gråtoner, ibland med inslag av kulörer från kulörtematiken.

 

Mötesrum

Alla väggarna kan målas i en mörk färg alternativt göra en fondvägg.
Det finns i olika kulörteman:
Neutral grå, åskblå, åskblå kulört & pastell, mossgrön, mossgrön
kulört & pastell och ljung & ljung kulört.

Kontor

Tanken är att ha en fondvägg i en starkare färg och övriga väggar i neutral färg. Går att få i kulörerna Grått och Åskblått.

Kök

Köket går att få i två alternativ, ett med ljusgrå luckor samt ett med mörkgrå luckor. Det är olika färg på fondväggen till respektive lucka.

WC/Omklädningsrum

I WC och Omklädningsrum har vi valt två olika teman som går att välja på:
Åskblått eller Mossgrönt med två alternativa linoleummattor till omklädningsrum. I samtliga våtutrymmen ligger det en vinylmatta.

Laboratorium

Golv i laboratorier utförs i vinylmatta avsedd för
rumsfunktionen. Mattan ska vara antistatisk, kemikalieresistent och tålig mot vassa verktyg. Eventuella ytterligare behov ses över i varje enskilt
projekt.

Korridorer

Typrum för korridorer gäller primärt kontors- och labbkorridorer.

I korridorer med högt slitage väljs vinylmatta.

Entreér och Trapphus

Redovisad entré/trapphus avser typtrapphus. Storlek och utformning kan variera. Omfattning av möjlig applicering av typrumskoncept samt eventuella projektspecifika anpassningar ses över i varje enskilt projekt. I entréer och trapphus med sten-/terrazzo-/ klinkergolv behålls befintligt golv. I entréer med matta läggs vinylgolv.

Kontaktpersoner.
Jeanette Meyer
Jeanette Meyer Förvaltningssamordnare