Här har vi samlat information som berör det som omfattas i avtalet mellan oss och våra hyresgäster. Det mesta beträffande drift och underhåll finns angivet i ditt hyresavtal och där finns även uppgifter på vem som ansvarar för vad. Hör av dig till din kundansvariga – som du hittar under Min fastighet – om du inte hittar svar på dina frågor här.

Ansvarsfördelning

Chalmersfastigheter ansvarar i regel för:

  • Installationer som vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Inre och Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (tak, fasad, fönster och entréer)
  • Städning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Drift

Med drift avses åtgärder som handlar om att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Det innefattar medieförsörjning, tillsyn och skötsel. Underhåll innefattar åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Vi hanterar såväl löpande (om något går sönder och behöver lagas) som planerat underhåll (förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av golvmatta).

Hyresgästen ansvarar i regel för:

  • Underhåll av ytskikt inne i lokalen, till exempel golv, väggar och innertak.

Hyresgäst med eller utan koppling till Chalmers – särskilda ansvarsområden

Text under bearbetning

Avfall och källsortering

Chalmersfastigheter är en viktig del i att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid. Därför är detta område en hjärtefråga och vi strävar efter att minimera avfallet från vår och våra kunders verksamheter. Vår ambitionen är att källsortering ska finnas tillgänglig i alla våra fastigheter. Där källsortering finns är det vårt gemensamma ansvar att följa de regler som finns samt sortera rätt. Tänk på: att egna grovsopor fraktas till återvinningen är alltid hyresgästens eget ansvar. Har du förbättringsförslag som kan göra vårt gemensamma miljöarbete ännu bättre, tipsa oss gärna. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Gemensamma/allmänna utrymmen

Det är inte tillåtet att möblera eller förvara cyklar, varulager eller andra saker i gemensamma, allmänna ytor som korridorer, trappuppgångar med mera. Inte minst av brandsäkerhetsskäl! Vid händelse av brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram. Delar du fastigheten med fler hyresgäster är det särskilt viktigt att du respekterar gemensamma ytor som korridorer.

Trivsel och ansvar

Text under bearbetning

Säkerhet

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ansvarar för att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Ansvarsfördelningen avseende brandskydd mellan hyresgäst och hyresvärd specificeras i hyresavtalet. Tänk på att inte blockera trapphus och andra allmänna utrymmen – vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

Yttre skötsel

Skötsel av utemiljön runt våra fastigheter ligger i regel inom Chalmersfastigheters ansvarsområde. Det omfattar belysning, skyltning, snöröjning och halkbekämpning och trädgårdsskötsel. Vi har avtal med en rad leverantörer för dessa arbeten. Vid frågor eller synpunkter på den yttre skötseln vid din fastighet, kontakta oss.