Om ni som leverantör upptäcker missförhållanden eller har misstankar om olagligt eller oetiskt uppträdande som är relaterat till affärsuppgörelsen med Chalmersfastigheter, så vill vi att ni som leverantör rapportera detta till Chalmersfastigheters Projektchef, Ekonomichef eller VD. Dessa personer har tystnadsplikt avseende vem som lämnat informationen.

Se e-postuppgifter under medarbetare på hemsidan till de ovan nämnda medarbetare eller posta informationen som ett anonymt brev.